woensdag 25 februari 2015

“Leven zonder waarden is als soep eten met een vork” – deel 2

Begrip

Om iets te begrijpen hoef je niks te doen. Niemand kan actief begrijpen. Heb je ooit stilgestaan bij het moment waarop je iets begrijpt? Het is zoals een zonnestraal die haar licht uitstraalt en jou een eerste blik geeft, een eerste notie van hoe begrijpen eruitziet.

Elke mens wenst begrepen te worden. Hij wil graag gezien en erkend worden zoals hij is, of juister zoals hij gezien wil worden. Hij verlangt naar erkenning en medeleven. In ruil beloont hij de observeerder met zijn schoonheid en perfectie.

‘Iemand ziet alleen duidelijk met het hart. Wat essentieel is, is onzichtbaar voor het oog.’ (Antoine de Saint-Exupéry, De Kleine Prins)

(Roland Guenther, Duitsland)

Bekwaamheid

We worden ons in de eerste plaats bewust van de notie bekwaamheid wanneer wij bij onszelf en de anderen bewust worden van de ware energieën die we in de wereld loslaten: het goede en het kwade, het grote en de schade, de liefde en de kracht van mijn oordeel en het jouwe. Het mysterie en de kunst van bewust leven is de bekwaamheid om te veranderen: onze wijsheid bewust aanwenden voor de ontwikkeling van onszelf en de anderen.

(Tell Muenzing, Groot-Brittannië)

Bescheidenheid

Er is iets zeer aantrekkelijks en nobels aan als je vertrouwen hebt in wie je bent, wat je kunt en weet, zonder dat je daar publieke bevestiging voor nodig hebt.

(Gunnel Eneroth, Zweden)

Bescherming

Wij willen zo hard beschermen wat en vooral wie we liefhebben. Maar laten we ons hoeden voor verstikken en versmachten. Leven is liefhebben. Maar liefhebben is ook loslaten. Loslaten en dingen en mensen toevertrouwen aan het leven zelf. Daarom kunnen wij onze kinderen slechts twee dingen meegeven: veilige roots en vooral sterke vleugels. De zich natuurlijk ontvouwende bladeren van een voorjaarsbloem kunnen we ook niet in onze handpalmen platdrukken. Tenzij we beogen om die bloem niet tot haar volle schoonheid te laten komen.

(Jolenta Lambrechts, België)

Besluitvaardigheid

Als je steeds trouw bent aan je persoonlijke waarden wanneer je een beslissing neemt, kun je beslissingen nemen zonder te aarzelen.

(Sanet Janse van Rensburg, Zuid-Afrika)

Bewustzijn

Als je de kranten en het televisienieuws bekijkt, dan is de wereld een beangstigende plaats waar ellende overal om de hoek gluurt. Maar de mensheid boekt vooruitgang en de toekomst is er een van hoop en kansen. Wij zijn allen uitgenodigd om een positieve bijdrage te leveren aan dit evolutieproces. Hoe meer we bewuste keuzes maken gebaseerd op waarden, hoe harmonieuzer en in evenwicht de maatschappij zal zijn.

(Les Duggan, Groot-Brittannië)

Bezield

De verblijfplaats van onze passie en ons doel is de ziel. Daarom zal alles wat we doen met passie of met een doel een diepe zielskwaliteit hebben die zonder meer inspirerend en ontroerend is.

(Samata Vasisht, India)

Bijdrage

Bedenk eens hoeveel we kunnen bijdragen aan mensen in nood: de 30.000 kinderen die elke dag sterven van honger op deze planeet of de 16.000 mensen die in de wereld gedood worden door de tabaksindustrie die hun voorhield dat ze sigaretten nodig hadden.

Aldous Huxley in zijn laatste dagen: “Het is makkelijk om ‘ik hou van jou’ te zeggen tegen een heleboel mensen zonder dat het betekenis heeft, maar we kunnen niet zeggen: ‘Ik ben vriendelijk voor jou.’ Vriendelijkheid is een handeling, geen woord. Vriendelijkheid is een bijdrage.”

(Sir John Whitmore, Groot-Brittannië)

Collegiaal

Hoe sterker we deel uitmaken van ons ‘college’, hoe minder we de behoefte hebben anderen te veroordelen en hoe meer we kunnen proberen hen te begrijpen, diversiteit te waarderen in de volle zin en hoe beter we het grootste college van allemaal kunnen ondersteuen: het menselijke ras.

(John Kay, Groot-Brittannië)

Uit Het boek der WAARDEN

Phil Bosmans spreekt tot ons: Je zegt…

Je zegt:

De staat is verantwoordelijk.

En je hebt gelijk!

Maar zoek geen alibi

voor je eigen verantwoordelijkheid

ten opzichte van je medemensen.

Wie en wat is de staat eigenlijk?

Denk daar eens over na.

Heb je de staat ooit zien wandelen

met een bejaarde of een gehandicapte?

Heb je het ooit meegemaakt,

dat de staat een zieke bezocht?

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos

woensdag 18 februari 2015

“Leven zonder waarden is als soep eten met een vork” – deel 1

Aanmoediging

‘Je kunt alles in het leven bereiken, je moet er enkel heel hard naar verlangen! Probeer het!’ Deze goede raad van mijn moeder is heel mijn leven een richtlijn geweest en was een stimulans voor mij om steeds nieuwe wegen te verkennen en nieuwe ervaringen op te doen. Mijn moeder stimuleerde me om dingen uit te proberen, fouten te maken en de juiste besluiten te trekken uit mijn pogingen.

Dit is uitermate belangrijk in de ontwikkeling van een kind of een jongere. Een stimulerende instelling houdt in dat de moeder zelf een positieve houding heeft tegenover het leven en haar kinderen. Deze karaktertrek, de moed hebben je kind te laten ontdekken en te laten falen, is van doorslaggevend belang omdat de moeder moet omgaan en leven met de ‘resultaten’ die haar kinderen behalen met hun probeersels.’

(Anita Scheffler-Lipp, Duitsland)

Aanvaarding

Onze pogingen om verandering door te voeren zullen enkel met tegenstand beantwoord worden. Eerst dienen we te aanvaarden dat de dingen zijn zoals ze zijn. Alleen van hieruit kunnen we, hoe pardoxaal ook, beginnen met dingen te veranderen.

De grootste uitdaging van allemaal: ik kan mezelf aanvaarden.

(Robin Alfred, Groot-Brittannië)

Argeloosheid

Argeloos leven is het ritme van het leven observeren en het volgen. Je probeert het niet te dwarsbomen en niet tegen de stroom in te gaan. Je lokt gebeurtenissen niet uit, maar je gaat mee met de stroom en laat het leven komen zoals het komt. En als je er tegenin gaat, wees je daar dan van bewust en zie de gevolgen ervan onder ogen.

We bezitten de wereld niet, wij behoren de wereld toe.

(Jessica Brown, Verenigde Staten)

 

Uit Het boek der WAARDEN

Phil Bosmans spreekt tot ons: Kijk naar de zon!

Kijk naar de zon!

Kijk naar God,

die als een zon

de wereld verlichten en verwarmen wil.

Kijk naar de zon!

De zon is niet dood.

Ze wil schijnen voor iedereen.

Kruip niet weg in de schaduw.

Kijk naar God.

God is niet dood,

maar mensen zijn doodgegaan

aan hun doodverklaren van God.

Kijk naar de zon: kijk naar God!

Kom tot leven, leef!

Zing en speel en dans!

Jonge mensen,

kijk naar de zon

en alles wordt licht

en alles krijgt kleur

en het leven wordt nieuw.

Kijk naar de zon!

Kijk naar God

en alles wordt anders.

Het brengt je niets op,

maar de mensen en de dingen

en je eigen binnenkant,

alles wordt anders.

Kijk naar de zon!

Kijk naar God.

De eucharistie is

een geestelijk bad

in de zon van Gods liefde!

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos

Gelezen In Tertio Van 4 Februari 2015

1.Verbied draagmoederschap

Uit een artikel van Michel Ghins, filosoof en voorzitter van Actie voor het Gezin vzw

Zoals in Zweden en Noorwegen zou draagmoederschap in ons land verboden moeten worden. Dat vindt filosoof Michel Ghins. Draagmoederschap staat opnieuw in de actualiteit door de hernieuwde discussies in de Senaat na de vrijspraak van een koppel dat vijf jaar geleden 12.800 euro had betaald aan een draagmoeder. Het parket ging in beroep. Het spreekt van “commercieel draagmoederschap” en van “mensonterende behandeling” van het kind.

Voorstanders van draagmoederschap wijzen erop dat niemand het recht heeft iemand te verbieden zijn of haar kinderwens te vervullen, zolang de vrijheid van anderen niet wordt aangetast. Tegenstanders denken – in vol begrip van en respect voor de kinderwens en de moeilijke aanvaarding van steriliteit – dat draagmoederschap niet alleen een bron van groot leed kan zijn voor de draagmoeder, maar ook voor het kind. Bovendien commercialiseert het de mens en doet het gevaar ontstaan dat we onszelf niet meer als mensen maar als dingen gaan zien.

“Buik verhuren”

In België wordt draagmoederschap niet wettelijk toegestaan, maar ook niet expliciet verboden: het wordt enkel getolereerd. De voorstanders van legalisering vragen dat de wettelijke omkadering erg strikt gebeurt en wijzen, terecht, op het gevaar van exploitatie van arme vrouwen die “hun buik zullen verhuren”.

Steriliteit

Zou het niet veel beter zijn in plaats van draagmoederschap toe te staan, het onderzoek naar oorzaken en behandelingen van steriliteit te intensifiëren, alsook biologisch steriele koppels te begeleiden, zodat ze zich zo zouden kunnen openstellen voor andere mooie vormen van vruchtbaarheid?

2.”Ik ga mijn geloof voort verdiepen”

Uit een artikel van Boudewijn Vanpeteghem

“Een apostel van de media zijn, zoals sommigen me noemen, is onvoldoende voor mij. Ik ga van mijn pensionering gebruikmaken om mijn geloof voort te verdiepen. De standpunten die ik schrijf, meer naar mijn leven vertalen. Ik had het geluk in mijn werk te doen wat mijn leven zin geeft. Dat valt niet weg.” Tertio sprak met hoofdredacteur Bert Claerhout van Kerk & leven naar aanleiding van het nakende einde van zijn journalistieke loopbaan.

Bert Claerhout valt te beschouwen als de peetvader van de religiejournalistiek van de jongste decennia. De uitgelezen persoon om het te hebben over de toekomst van het genre, over de kerk en het geloof, over Franciscus en Johan Bonny. Hij is bezorgd over de religieuze journalistiek en neemt geen blad voor de mond.

Hoe bent u in de religieuze journalistiek verzeild geraakt?

“Geloof heeft altijd een plaats in mijn leven gehad en dat werd het belangrijkste. Niet dat ik uit een streng katholiek milieu kom, maar ik ben altijd met religie bezig geweest. Leerkrachten in het middelbaar onderwijs deden me in geloof groeien en ik las veel. Ten tijde van mijn sociologiestudies in Leuven associeerde ik geloof vooral met sociaal engagement; we hadden een vak ‘sociale leer van de kerk’. In Leuven waren het de nadagen van Mei ’68 en voor mij een periode van kritische bevraging van het geloof. Ik heb altijd een brede maatschappelijke interesse gehad en religie past daarin.”

Paus Franciscus?

“Het is alsof Franciscus in een tank zit en voorop rijdt op weg naar verandering. Daarbij moet hij af en toe achterom kijken en zich vergewissen dat de infanterie blijft volgen. Anders wordt hij een roepende in de woestijn. Van zwart meteen wit maken en omgekeerd, is het beste recept voor mislukking. Toch dient het gezegd dat de paus al vrij ver ging; hij krijgt behoorlijk wat tegenstand in Rome en elders.”

Wat bedoelt u wanneer u zegt dat de kerk opnieuw een gemeenschap moet worden?

“Vanuit mijn brede maatschappelijke interesse kom ik veel mensen tegen; ik leef heus niet uitsluitend in een klerikaal milieu. Velen vertellen me het geloof en de Blijde Boodschap heel mooi te vinden, maar niet te kunnen meegaan met de kerk als instituut. Al is er daar sinds Franciscus een kentering in te ontwaren omdat hij zelf aspecten van het functioneren van de kerk in vraag stelt. Pas op, die nieuwe goodwill betekent niet dat opnieuw meer mensen naar de mis gaan. Wanneer een voetbalploeg slecht speelt en de supporters wegblijven, kan het in het elftal opnemen van twee nieuwe spelers volstaan om de fans opnieuw naar het stadion te doen komen. Zo werkt het niet in de kerk. De paus is geen artiest die met zijn liedjes mensen terug naar de kerk lokt. Wel maakt hij het geloof plausibeler in de maatschappij en hij geeft de mensen het gevoel dat de kerk ernstig bezig is.”

“Geloven is overigens moeilijker dan de mis bijwonen alleen. Het is een proces van verinnerlijking, van aan jezelf werken, waar je dagelijks mee bezig bent. Het is toelaten, met pijn en inspanningen, dat God in je leven komt, en dat uitstralen. Geloven is vooral een relatie aangaan met God, die liefde is. Dat beleef je in gemeenschap met mensen: thuis, op het werk, in de parochie en in de beweging vorm je kerk. Kerk-zijn is met andere mensen bezig zijn vanuit de inspiratie in uzelf.”

Tot zover Boudewijn Vanpeteghem en Bert Claerhout.

Maria Lichtmis 2015

Op zondag 1 februari 2015 was er in Korbeek-Dijle de KVLV-mis, waarin wij de opdracht van Jezus in de tempel herdachten. Als openingsgebed bad de priester:

God, schenk ons het vaste vertrouwen van Simeon om

in het pikkedonker te blijven uitzien naar het Licht.

Geef ons dat trouwe hart van Hanna om

in de lange wintertijd uw lente te verwachten.

Laat ons leven van uw belofte en van het verlangen naar U.

Dat we niet doelloos ouder worden zonder meer.

Breng ons de vreugde van een vervuld leven,

opdat wij U loven en danken altijd weer.

KVLV Terracotta

Week 2015-07 - Terracotta

woensdag 11 februari 2015

“Leven zonder waarden is als soep eten met een vork”t

In TERTIO van 25.6.2014 schreef Emmanuel Van Lierde:

Cultuurcritici noteren hoe richtinggevende principes toenemend onder druk staan. Liefde, respect en trouw zijn volgens hen zichtbaar “gedevalueerd”. Toch dorst de mens naar morele leidraden. “Zonder hen proeven we het leven niet langer”, weet ook Patrick Somers. Met 255 coauteurs uit 28 landen heeft deze godsdienstleerkracht een ambitieus werk aan het thema gewijd dat aanspraak maakt op universaliteit:

Het boek der WAARDEN. Daarin belichten ze 365 waarden, één voor elke dag van het jaar. “Met waarden moet je dagelijks aan de slag. Ze vormen je tweede moedertaal, de taal van je ziel, die je eveneens van huis uit meekreeg en die, als je ernaar leeft, een meerwaarde aan je leven geeft”, zegt de Antwerpse godsdienstleerkracht.

Wij zullen er enkele per week belichten in Kerk & leven, want

“Woorden en verhalen geven goesting in het leven”

Waarden die niet gekozen of uitgewerkt werden tussen de 365 in het boek kregen toch een eerbetoon. Hier een greep uit deze reeks:

Vertrouwelijkheid

Als je vertrouwen hebt, hoef je niet de gehele trap te zien om de eerste stap te zetten. (Martin Luther King)

Verbetering

Er is niets wat zozeer verbetering behoeft als de gewoontes van anderen. (Mark Twain)

Toegeeflijkheid

Men wordt geen goed mens doordat men toegeeflijk is voor anderen, maar doordat men streng is voor zichzelf. (Moritz Heimann)

Interne competitie

Ik haat competitie in welke vorm dan ook. Ik win graag, maar ik kan niet verdragen dat de andere verliest. (François Cavanna)

Beleefdheid

Onbeschaamdheid is kwetsend, maar beleefdheid kan dodelijk zijn. (Alec Beaufish)

Productiviteit

Welstand: productiviteit plus rechtvaardigheid. (Helmar Nahr)

Transparantie

Geluk is als je voor elkaar een beetje transparant wordt. (Huub Oosterhuis)

Eer

Al heb je eer en macht, als je niet gelooft in de heilsweg zul je zijn als een ijdele bloesem die neervalt zonder vrucht te zetten. (Boeddha)

Luxe

Het treurigste wat ik kan bedenken, is wanneer je gewend raakt aan luxe. (Charlie Chaplin)

Privacy

Prominenten van onze tijd hebben niet eens zoveel privacy als goudvissen in een aquarium. (Federico Fellini)

Samenspel

Teamwork is onontbeerlijk. Dan kun je de verantwoordelijkheid op iemand afschuiven. (Barry Ter Horst)

Vervulling

Er zijn twee tragedies in het leven. De ene is je hartenwens niet in vervulling zien gaan. De andere is hem vervuld te zien. (George Bernard Shaw)

Hiërarchie

In iedere hiërarchie, zowel in de zakenwereld als de overheidssector, heeft iedere bediende de neiging om te klimmen tot het niveau van incompetentie. Iedere functie wordt op de duur uitgevoerd door een bediende die onbekwaam is om zijn taak te vervullen. (Laurence J. Peter)

Evenwicht: fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel

Wie slechts geloof heeft, loopt gevaar een kwezel te worden. Wie slechts humor heeft, dreigt cynisch te worden. Wie geloof en humor heeft, vindt het evenwicht waarmee hij in het leven rechtop kan blijven. (Martin Buber)

Uit Het boek der WAARDEN

Gelezen in Tertio van 28 januari 2015

Quote: “Een samenleving zonder religie blijkt niet levensvatbaar.”

Frans schrijver en beroepscynicus Michel Houellebecq ervaart tijdens elke begrafenis hoe ondraaglijk het atheïsme is (Die Zeit, 21 januari).

Gebed van de week: Bruiloft van Kana

Feest

De wijn is op.

Het nieuwe jaar valt weer in zijn gewone plooien.

De roes van wensen en goede voornemens

gaat stilletjes op in de sleur van alledaagse dingen.

Stapels lege flessen bij de glascontainer.

Lege rekening van foute geschenken en overtollige koopjes.
Hoofdpijn van een kater en een overvoede maag.

Regime en fitness,…

Einde feest.

Het is weer wachten

op de lente, op de zomervakantie,

of de volgende koopjes?

Kana

Zes lege waterbakken,

bestemd voor het werk van dienaars

met handen uit de mouwen,

worden tot de rand gevuld.

Het werk van de kleinsten

-heel gewoon water-

door Jezus omgezet

tot de smaak van beste wijn.

Kana opnieuw

De heel gewone dingen

zien, benoemen en waard-eren,

optillen uit de dagelijkse sleur

maakt misschien ook van ons doen

een nieuw feest

van thuiskomen

bij onszelf

bij onze naaste medemens,

bij Hem

die ons het Grote Feest aanbiedt!

Uit het boek Onderweg van Wies Merckx

woensdag 4 februari 2015

Gelezen in Tertio van 21 januari 2015

1.”Islamofobie gelijkt steeds meer op vroegere jodenhaat”

Uit een artikel van Jan De Volder

De Belgische antropoloog van Marokkaanse afkomst Farid El Asri kijkt met bezorgdheid naar de golf van reacties op de aanslagen in Parijs.

Karikaturen niet onschuldig

Een andere omgang met beeldcultuur in het Oosten dan in het Westen verklaart voor een deel de wijdverbreide spanning rond afbeeldingen van de profeet Mohammed. Maar het probleem gaat bij karikaturen dieper: ze zijn expliciet beledigend bedoeld voor wat voor moslims heilig is: de profeet en het islamgeloof. “Voor mij mogen karikaturisten tekenen wat ze willen”, zegt El Asri. “Zo denken overigens ook de jonge studenten hier in Marokko erover”, verzekert hij. “Maar je moet niet geloven dat die karikaturen zomaar onschuldig zijn. Eigenlijk borduren zij voort op een stereotypie die al eeuwenlang bestaat in het Westen over de islam: 90 procent van de karikaturen vereenzelvigt de islam met geweld en met losbandige seksualiteit. Al in een Latijnse vertaling van een islamitische tekst uit de twaalfde eeuw vind je een miniatuurtekening van een Mohammed in de hemel omringd door maagden.”

Maar de karikaturisten van Charlie Hebdo zegden herhaaldelijk dat ze het niet gemunt hadden op de profeet, of op de gewone moslims, maar alleen op de moslimradicalen. Toch? “Ze kunnen dat natuurlijk wel zeggen, maar ondertussen geven ze een strip uit die ze ‘Het leven van Mohammed’ noemen en waarin de profeet wordt neergezet als een pedofiel. Zo beledigen ze het geloof van honderden miljoenen moslims onder het mom van humor. De meeste moslims reageren daar schouderophalend op, maar sommigen willen reageren op wat ze de dictatuur van een bepaalde vorm van humor noemen.” Plichtsgetrouw haast El Asri zich eraan toe te voegen: “Wat natuurlijk geenszins een gewelddadige reactie rechtvaardigt.” Maar onschuldig is de voortdurende provocatie niet. Ze doet El Asri denken aan een vorm van spot met joden en jodendom ten tijde van het virulente antisemitisme in Europa. “De islamofobie in sommige kringen doet steeds meer denken aan de jodenhaat destijds en verloopt volgens gelijkaardige patronen.”

Vrijheid van meningsuiting

“Natuurlijk waren wij allemaal op het moment van de emotie een beetje ‘Charlie’. Maar wanneer de ratio de bovenhand haalt, zien we toch een probleem”, analyseert El Asri. “Jongeren stellen ons voortdurend vragen over het principe van de vrije meningsuiting die niet overal op dezelfde manier wordt toegepast: waarom worden miljoenen exemplaren van Charlie Hebdo onder politiebewaking aan de man gebracht terwijl anderen, die de frustratie van veel moslims als een bepaalde vorm van humor onder woorden brengen, worden gesanctioneerd? (El Asri verwijst naar de controversiële Franse komiek Dieudonné, die om zijn antisemitische uitlatingen werd gestraft, nvdr). Dat is aan jongeren allemaal moeilijk uit te leggen. Ze zien twee maten en twee gewichten.”

 

2.”Je suis Charlie en dan weer niet”

Uit een artikel van Réginald Moreels, chirurg en ex-minister van Ontwikkelingssamenwerking

”Als aanhanger van de democratie kan ik me vinden in het ‘je suis Charlie’, maar als gelovig christen ben ik Charlie niet en kan ik alleen meeleven met de families van de afgemaakte journalisten.”

 

3.Kerk bij de tijd brengen

Uit een tekst van Emmanuel Van Lierde

Paus Joannes XXIII riep het Tweede Vaticaans Concilie (1962-’65) samen om de kerk bij de tijd te brengen. De concilievaders beslisten onder andere het permanent diaconaat als een “eigen en blijvende hiërarchische rang” te herstellen. De vijftigste verjaardag van die beslissing is de aanleiding voor een rondetafelgesprek over diakens. Wat behelst hun roeping? Hoe evolueerde dat ambt? Hoe beleeft hun gezin die keuze? Met welke uitdagingen worden diakens en hun gezinnen geconfronteerd?

Aan het rondetafelgesprek namen deel: de echtgenote van een diaken: Ingrid Mallems, en drie diakens: Johan Van der Vloet, Bart Koet en Victor-Emmanuel Hofkens. Uit dat rondetafelgesprek pik ik de tussenkomsten van Johan Van der Vloet, ooit parochiemedewerker in Korbeek-Dijle. Hij is geboren in 1959, gehuwd en vader van vier, promoveerde in 1989 tot doctor in de Godgeleerdheid. Hij doceert aan het Leuven University College en is seminarieprofessor. In het bisdom Roermond is hij directeur van het Interdiocesaan Hoger Kerkelijk Instituut Kairos. In 1997 werd hij tot diaken gewijd voor het aartsbisdom Mechelen-Brussel en sindsdien helpt hij mee in de federatie Huldenberg. Hij modereert de Vlaamse interdiocesane commissie voor het permanent diaconaat. In die hoedanigheid redigeerde hij in 2006 het boek ‘Het permanent diaconaat op zoek naar zichzelf: 35 jaar diakens in Vlaanderen’ (Halewijn, Antwerpen, 152 blz.) en in 2008 het magazine ‘Gezonden om te dienen. Diakens in de kerk’.

Zingeving

“Die worsteling met de moderniteit is ook mijn ding”, reageert Johan Van der Vloet. “Al vroeg voelde ik een roeping in mij en studeerde theologie van uit een passie voor zingeving en het zoeken hoe hedendaagse mensen gelukkig kunnen worden. Wat zijn vandaag de existentiële vragen en heeft het christendom daar iets over te zeggen? In dat kader werkte ik aan de magazinereeks Leven, wat er écht toe doet. Diaken zijn sluit daar bij aan. Het is met de ander dienstbaar op zoek gaan waar we God kunnen vinden.”

Dienstbaarheid, verkondiging, gebed en gemeenschapsopbouw

“Als het over diakens gaat, klinkt het meestal dat dit het ambt van de dienstbaarheid is. Ze stellen Christus present als dienaar en heler, en symbolisch wordt het verhaal van de voetwassing (Johannes 13, 1-17) ermee verbonden. Ik merk dat mensen meer vrijuit spreken tegen diakens dan tegen priesters. Er is veel minder een gezagsrelatie. Naast het beluisteren van hun verhaal verwachten mensen een zinvol antwoord van ons omdat ze volgens mij ervaren dat diakens meer het gewone leven van werken en gezin delen.”

“Het is opmerkelijk hoe diverse landen vandaag een andere invulling geven aan het ambt. In Frankrijk ligt de klemtoon op het dienstwerk. In Nederland was dat aanvankelijk ook zo, maar dat verschuift nu naar de liturgie en de verkondiging. In het bestuur van de bisdommen en in de kerkelijke opleidingen duiken diakens op. In Oostenrijk zie je dan weer dat ze vervangers worden voor de pastoors en parochies leiden.”

“Je kunt de ambten niet zo zwart-wit tegenover elkaar stellen. Dat priesters eerst diaken worden, wijst al op een vermenging. Welke roeping hebben ze dan? Zijn ze tot beide ambten geroepen? Als het zo verschillend is dan krijg je toch beter niet beide wijdingen? Het diaconaat is een breed begrip en kan vele invullingen krijgen. We hoeven het niet te verengen tot het sociale. Integendeel, het potentieel van de diakens wordt volgens mij niet ten volle benut. Zo kunnen ze als verbindingsfiguren ook de hervormingen die we nu in het parochielandschap meemaken, begeleiden en sturen.”

Wat wenste het Tweede Vaticaans Concilie met de heroprichting van het zelfstandige diaconaat?

“Vanaf de vierde eeuw groeit de kerk vlug. Bisschoppen zenden priesters naar nieuwe christelijke gemeenschappen. Daarnaast zijn er de kloosters die steeds meer instaan voor de armenzorg. Beide evoluties gebeuren ten koste van de diakens en daardoor beperkt hun dienstwerk zich tot de liturgie. Dat is trouwens nog altijd zo in de orthodoxe kerken. Daar assisteert de diaken de bisschop en de priester in de eredienst. Het diaconaat werd als zelfstandig ambt in de Latijnse kerk steeds minder belangrijk en veeleer diende het als opstap naar het priesterschap.”

“In de twintigste eeuw zijn er de priester-arbeiders die zich onder de mensen begeven. Ze willen niet boven de mensen staan, maar naast hen. Er zijn echter te weinig priester-arbeiders en ze herinneren zich de oude praktijk van het diaconaat. Waarom niet arbeiders roepen en ze zenden als diaken in hun milieus? Daarnaast is er de Tweede Wereldoorlog en de ervaring van sommigen zonder priester te leven. Enkele christenen voorzien de secularisatie en het verminderen van het aantal priesters. Diakens zouden pastoraal werk van de schaarse priesters kunnen overnemen. Die twee bewegingen kwamen op het Concilie samen in het voorstel om het permanent diaconaat opnieuw in te voeren. Dat droeg de goedkeuring weg van de concilievaders en vond zijn neerslag in het nummer 29 van de dogmatische constitutie Lumen gentium, die op 21 november 1964 werd afgekondigd.”

Hoe beleven echtgenotes van diakens mee de keuze van hun man?

“Een echtgenote moet akkoord gaan met die roeping, maar ze moet er niet per se in delen. Velen doen dat en dat is prima, maar het moet niet. Het koppel wordt niet tot dat ambt gewijd. Denken dat het over een samen gedragen roeping gaat, houdt het risico in dat sommigen de wijding van vrouwen tot diaken dan overbodig vinden. Historisch waren er ooit diaconessen. Waarom zou dat niet opnieuw kunnen? De samenhang tussen de drie ambten is dan het argument, want als je vrouwen toelaat diaken te worden, moet je ook het priester- en bisschopsambt uiteindelijk voor hen openstellen, zoals dat bij de anglicanen gebeurde. Als we echter vinden dat het zelfstandige ambten zijn, koppel ze dan los van elkaar. En dan moet je ook priesters niet langer eerst tot diaken wijden.”

Welke vorming krijgen diakens?

“Elk bisdom heeft zijn aanpak en ook het aantal jaren opleiding verschilt, al zal het altijd een combinatie zijn van inhoudelijke studie en praktische vorming. Wie interesse heeft, wendt zich best tot de vormingsdienst in zijn bisdom.”

Tot zover Johan Van der Vloet.

Een klavertje vol geluk

Op zondag 18 januari 2015 was er in Korbeek-Dijle de startviering van de Eerste Communicantjes. Op het einde van een mooie viering rond “klavertje vier” bad de priester:

God, deze kinderen willen U leren kennen.

We moeten hen nog veel vertellen over U en over uw Zoon Jezus.

Geef aan hun ouders, begeleiders en alle christenen de juiste woorden en de moed om deze jonge mensen te stimuleren in hun zoektocht, en geef hen allen de moed om zich enthousiast te blijven inzetten voor uw droom.

Tweede Wereldoorlog - deel 21

Bij besluit van de Regent van 6.4.1949 werd het diploma van het bijzonder landbouwereteken 1ste klas toegekend aan:

-Maginelle Jan (de Suisse)

-Michiels Constant (Staa den Ronne)

-Berthels Engelbert (Bert va Ciske)

-Van Geel Joseph (Lange Jef)

-Vermeulen Joseph (Jef Boer)

Waarschijnlijk waren dat de bestuursleden van de Boerengilde.

Een brief van 6.4.1951 van de burgemeester aan de Consulent in de Boerderijbouwkunde te Grimbergen, naar aanleiding van een aantal vragen van deze laatste, dringt aan op de aansluiting van de huizen van Korbeek-Dijle op de openbare waterleiding omdat er een gebrek aan drinkwater is ontstaan, vooral bij de hoger gelegen huizen, nadat de Nationale Maatschappij van Waterleidingen water is beginnen op te pompen in de Dijlevallei.

Door het Nationaal Instituut voor Landbouwkrediet werd aan de landbouwers, die schade hadden ondergaan aan hun graangewassen ten gevolge van de vorst in februari 1956, in totaal 60.275 fr schadevergoeding uitgekeerd. Het ging om 48 landbouwers.

In 1956 hadden 4 boeren in Korbeek-Dijle een tractor:

-Kamiel Coeckelberghs Steyr 30 PK bedrijfsoppervlakte: 22 ha 30 a

-Isidoor De Bontridder Man 40 PK bedrijfsoppervlakte: 21 ha 65 a

-Jan Van Caudenberg Schlüter 30 PK bedrijfsoppervlakte: 9 ha 82 a

-Jozef Van Geel Man 40 PK bedrijfsoppervlakte: 28 ha 00 a

In 1959 was hun aantal aangegroeid tot 8 met:

-Jozef Maginelle 36 PK

-Herman Van Geel 25 PK

-Jozef Michiels 30 PK

-Jules Vanderwegen 23 PK

Vergoedingen voor de verbouw van voedergranen bestemd om de prijsstijging van de voedergranen te vergoeden voor landbouwers die voedergranen gebruiken:

-1.250 fr per ha voor rogge-, spelt-, wintergerst-, zomergerst- en masteluinteelten die in de telling van 15.5.1957 werden opgenomen

-750 per ha voor haverteelten en menggranen andere dan masteluin eveneens opgenomen in de telling van 15.5.1957

Op 26.4.1958 werd op voorgaande basis 107.465 fr uitbetaald aan 79 landbouwers;

Op 12.11.1959 werd 151.781 fr uitbetaald aan 70 landbouwers, maar nu werd de berekening gebaseerd op de totale bedrijfsoppervlakte: in onze streek, de zandleemstreek, 500 fr per ha voor bedrijven van 1 ha tot minder dan 10 ha, en 400 fr per ha voor bedrijven van 10 ha tot 20 ha.

Op 16.3.1961 werd 152.250 fr uitbetaald aan 55 landbouwers, ditmaal volgens een heel ingewikkelde berekeningswijze.

In de jaren 1950 werden de buitensporige repressiemaatregelen van vlak na de oorlog teruggeschroefd en werd veelvuldig eerherstel toegekend. In een nota van 3.5.1960 aan de burgemeester zegt de Procureur des Konings hierover:

“Het is niet alleen verboden op de getuigschriften van goed zedelijk gedrag van de in eer herstelde personen de door eerherstel uitgewiste veroordelingen te vermelden maar ook van het bestaan van eerherstel melding te maken.”

Tot zo ver mijn oorlogsrelaas.

Cyriel Letellier

Gebed van de week: De tijd is rijp

Leer ons luisteren,

naar wat Gij ons te zeggen hebt, Jezus,

rabbi, leraar, meester,

met gezag.

Leer ons uw Woord

met aandacht in ons opnemen.

Gij roept ons op

om U te volgen

en achter te laten

wat ons bindt

en vastzet.

Leer ons spreken over U, Jezus,

zonder schroom

en tactvol.

En leer ons delen,

uw Woord en uw Leven,

met wie ons pad kruist.

Dat doet denken,

maakt verschil,

daagt uit.

Dat zet ons aan

om mens te worden

naar het beeld

van uw en onze Vader.

De tijd is rijp,

altijd opnieuw.

Uit het boek Onderweg van Wies Merckx