woensdag 19 november 2014

Gebed van de week: Gebed voor alle mensen

Dank U, Vader,

voor alle mensen om ons heen,

voor zoveel verscheidenheid

en die waaier aan talenten

waarvan wij mogen genieten.

Voor allen bidden wij, Vader,

voor gelovigen en ongelovigen,

zoekers en doeners,

denkers en werkers,

zieken en werklozen,

leiders en volgers,

vervolgden en vervolgers,

vriend en vijand…

Wees hen allen nabij,

toon hen uw goedheid.

Samen bouwen wij aan uw Rijk

waar niemand mag ontbreken.

Dan zal er vrede zijn,

diep in elke mens.

De vrede van de Heer.

Uit het boek Onderweg van Wies Merckx