woensdag 7 mei 2014

Gebed Van De Week: Geroepen

Horen, zien en voelen…

huivering: mijn leven op het spel.

Rommelingen in mijn buik,

ruis op mijn gehoor,

waas voor mijn ogen,

zelfs ’t knikken van mijn knieën:

er ‘IS’ iets!

Een stem,

een beeld,

ik loop tegen mensen en dingen aan

en ik weet het niet:

wat gaat er om in mij?

Schrik om toe te geven,

angst om los te laten en te volgen,

de lokroep, de verliefdheid,

de stappen in het onbekende.

Ontkomen kan ik niet,

’t speelt aldoor in mijn hoofd,

mijn hart vervuld en overhoop,

wie kan mij zeggen … ?

Bent U het, Heer,

die op mij wacht,

geduldig aanstoot tegen zekerheden?

Of heeft het zout de gist nog niet genoeg gerezen?

Schep wat klaarheid in mijn denken,

leg vertrouwen in mijn hart,

zodat ik

-in volle vrijheid-

durf gaan

waar Gij mij zendt.

 

Uit het boek Onderweg van Wies Merckx