woensdag 14 mei 2014

Gebed van de week: Gebed om roepingen

Heer,

zoveel mensen zien uit

naar iemand die luistert,

naar iemand die een eind weegs met hen meegaat,

naar iemand die verlossing brengt.

Zend ons mannen en vrouwen

die in Jezus’ spoor willen gaan,

die ervan overtuigd zijn dat uw Rijk

te doen is, hier en nu.

Maak dat zij uw roepstem horen

om verscheiden en toch één

uw werk op aarde te voltooien.

Wek in hen de kracht

om in verbondenheid met U,

eenvoudig en bescheiden,

uw liefde voor de mensen

zichtbaar en tastbaar aanwezig te brengen.

Uit het boek Onderweg van Wies Merckx