woensdag 8 mei 2013

Samen Op Weg Met Jezus Als Gids!

Op zondag 21 april 2013 engageerden vijf jongeren zich in de kerk van Korbeek-Dijle als kandidaat voor het Vormsel in 2014: Merel, Sophie, Luka, Sam en Marika. Als openingsgebed bad de priester:

Heer Jezus,

Gij hebt uw leerlingen geroepen bij hun naam.

Ook ons roept Gij met onze naam om U te volgen.

Wij zijn vol goede wil.

Wees voor ons een wegwijzer in de grote doolhof van de wereld.

Geef ons sterkte en moed.

Vóór de geloofsbelijdenis spraken de vijf jonge mensen hun engagement uit:

U, voorganger in naam van Jezus,

lieve ouders en vrienden,

beste mensen allemaal,

ik wil Jezus als Gids,

ik wil Hem volgen.

Vandaag zeg ik ja

aan die opdracht in mijn leven.