woensdag 15 februari 2012

Vergeten christendom werpt nieuw licht op kruistochten

(Gelezen In Tertio Van 1 Februari 2012)

Uit een artikel van Frans Crols.

De meerderheid van de bevolking in het Heilig Land was christen ten tijde van de kruistochten. Nederlands arabist en polemist Hans Jansen schreef over die periode een boek gebaseerd op Arabische, Hebreeuwse en westerse bronnen.

Emoties bemoeilijken relaties tussen mensen, landen en godsdiensten. Het is begrijpelijk dat moslims de kruisvaarten als een absoluut kwaad blijven zien. Dat westerlingen dat ook doen, is dat veel minder. Dubbelzinnigheden, mythes en verdraaiingen maakten het verhaal van de kruisvaarten over de eeuwen heen ondoordringbaarder. De strijd om Jeruzalem te bevrijden zou een van de zwartste vlekken zijn op het christelijke blazoen. Die vlek belet een beheerste analyse van wat er tussen 1095 en 1291 gebeurde.

Jezus

Honderdduizenden vrome westerlingen trokken in opeenvolgende kruistochten naar Jeruzalem om de kruisigingsplaats van Jezus van Nazareth te bevrijden van de moslimbezetters. Westerlingen kijken eenzijdig naar die militaire operaties. Bovendien doen sympathisanten van de islam er alles aan om dat te versterken en de christenen schuldig te verklaren aan misdaden tegen de mensheid in het begin van het voorbije millennium.

Vooroordelen

De inwoners van het Heilig Land waren in de periode van de kruistochten voor het merendeel christenen. Paus Urbanus II hoefde in 1095 niet te vragen of op te roepen de heidenen of moslims te bekeren of hen met geweld te bedreigen om een kerstening te bespoedigen. Zijn aansporing om Jeruzalem te veroveren, wou de bevrijding bewerkstelligen van christenen die recentelijk door vreemden van buitenaf onderworpen waren. De opzet van de kruistochten is mislukt omdat te weinig kruisvaarders zich blijvend in het Heilig Land hebben willen vestigen.

Nestorianen

Wat christelijke en niet-christelijke westerlingen vandaag niet meer (willen?) weten is dat ook de meerderheid van de inwoners van Groot-Syrië rond het jaar 1000 christen was - 350 jaar na de profeet Mohammed en de Koran. De Nestorianen, die wij niet kennen, waren christenen die diep dóórdrongen en eeuwen standhielden langs de Aziatische karavaanwegen, tot in China.

In het Midden-Oosten en het Verre Oosten is er een vergeten christendom dat dient bekend te zijn om discussies rond veroveren, heroveren, bezetten en vermoorden in die delen van de wereld te begrijpen.

Hans Jansen schreef een noodzakelijke en vlotte revisie van de kruistochten “Op, op, ten strijde, Jeruzalem bevrijden! Het ware verhaal van de kruistochten” Uitgerij Van Praag, Amsterdam, 328 blz., 17,50 euro. Bestellen kan via www.tertio.be