dinsdag 30 juni 2009

Een Vlaamse Priesterwijding

GELEZEN IN TERTIO van 17 juni 2009:

Het artikel, hieronder samengevat, is van Emmanuel Van Lierde.
Wijdingen in België in 2009:
Bisdom Brugge: 1 priester
               2 transeunte diakens (= diakens die zich
                 voorbereiden op het celibataire priesterschap)
               5 permanente diakens
Bisdom Gent: 3 permanente diakens
Bisdom Antwerpen: 1 bisschopswijding
                  1 transeunte diaken
Bisdom Hasselt: 2 permanente diakens
Aartsbisdom Mechelen-Brussel: 3 priesters
(Franstalig deel)             2 transeunte diakens
Bisdom Doornik: 1 priester
                2 permanente diakens
Bisdom Namen: 4 priesters
              3 transeunte diakens
Bisdom Luik: 2 priesters
             1 transeunte diaken
             2 permanente diakens
Totaal: 1 bisschop
        11 priesters (ter vergelijking: in Nederland: 9 priesters)
        9 transeunte diakens
        14 permanente diakens
C.L.