maandag 13 april 2009

Maria Schoolmeesters – Deel 1

 

Week 2009-15 - Maria SchoolmeestersVandaag richten we de schijnwerpers op Maria Schoolmeesters. Maria is in Korbeek-Dijle bekend als “Merja van Fons” (vóór haar huwelijk) of “Merja van de Pet” (na haar huwelijk). Zij werd geboren te Korbeek-Dijle op 12.11.1928 als dochter van Alfons Schoolmeesters (Fons van Ciske) (°Heverlee 1901/ +Leuven 1989) en Marie Vanderwegen (°Korb.D.1901/ +Korb.D.1976).

Maria trouwde te Korbeek-Dijle met Herman Vandermueren (de Pet) (°Korb.D.1926/ +Leuven 2000). Merja en de Pet hebben drie zonen en twee kleinkinderen.

Speuren we nu naar de voorouders Schoolmeesters van Maria.
Het Schoolmeestersverhaal begint in Wezemaal.
Andreas Schoolmeesters (°ca 1710/ +Wezemaal 1791) trouwde met de Wezemaalse Maria Reniers (°Wezemaal 1720/ +Wezemaal 1769).
Zij zijn de zesde generatie vóór Maria Schoolmeesters.
Andreas en zijn vrouw Maria kregen tien kinderen. De vierde in de rij was Adrianus.

Vijfde generatie vóór Maria
Adrianus Schoolmeesters (Arioon) (°Wezemaal 1749/ +Heverlee 1830) trouwde te Heverlee in 1786 met Joanna Maria Ronsmans (°Bertem 1761/ +Heverlee 1796). Zij waren landbouwers. Adrianus en Joanna Maria kregen een dochter, Anna Catharina, en een zoon, Guillaume.

Vierde generatie vóór Maria
Guillaume Schoolmeesters (Jom van Ariones) (°Heverlee 1793/ +Heverlee 1855) trouwde met Anna Maria Van Ermen uit Neerijse (°Neerijse 1796/ +Heverlee 1872). Zij kregen zeven kinderen.
                        *
Een kozijn van Guillaume, een Adrianus zoals Guillaumes vader, trouwde in 1798 met de Bertemse Jeanne Marie Elseviers. Zij vestigden zich in Bertem. Jeanne Marie beviel er zesmaal tussen 1801 en 1815. Na 1815 zijn zij met vier overlevende kinderen uit Bertem verdwenen.
                        *
Derde generatie vóór Maria
De tweede in de rij van de zeven kinderen van Guillaume en Anna Maria was Engelbert.
Engelbert Schoolmeesters (Bère van Ariones) (°Heverlee 1827/ +Heverlee 1903) trouwde te Heverlee in 1863 met Barbara Vanderbiest (°Heverlee 1837/ +Heverlee-Egenhoven 1911). Zij waren landbouwers. Engelbert en Barbara kregen elf kinderen. De tweede was Franciscus (Ciske van den berg), de derde Felix (Feike van Ariones), de zesde Guilielmus (Mus) en de achtste Anne Marie. Eerst gaan we verder met Franciscus. Over de laatste drie weiden we nadien uit.

Tweede generatie vóór Maria
Franciscus Schoolmeesters (Ciske van den berg) (°Heverlee 1866/ +Heverlee 1937) trouwde te Heverlee in 1897 met Marie Sophie Letellier (°Korb.D.1869/ +Heverlee 1923). Zij waren landbouwers op Heverlee-Dries, op de plaats, “den berg”, waar later hun dochter Julie winkel hield. Marie Sophie was een nicht van mijn vader, maar ruim 21 jaar ouder dan hij. Ciske en Marie Sophie kregen zeven kinderen: Engelbert (Bère van Ciske), Alfons (Fons van Ciske), Gustaaf (Staf van Ciske), Charles (de Kiek van Ciske), Hector (Hectoor van Ciske), Marie Julie Rosalie (Jelieke) en Jozef (Jef van Ciske). Julie trouwde met haar achterkozijn Rik Letellier. Hun zoon Jean Letellier in Bertem is een kozijn van Maria Schoolmeesters.

Eerste generatie vóór Maria, de ouders van Maria:
Alfons Schoolmeesters en Marie Vanderwegen. Buiten Maria hebben Fons en Marie nog twee zonen: Jozef en Felix. Jozef is getrouwd met Yvonne Berthels. Zij wonen in Bertem op de Bosstraat. Felix is getrouwd met Mariette Vanden Eynde en zij wonen in Oud-Heverlee.
(wordt vervolgd)
Cyriel Letellier