woensdag 27 juni 2007

Onze Vader

Op zondag 10 juni was er in Korbeek-Dijle een mama-papa-kinderviering. Deze viering stond in het teken van het “Onze Vader”, thema waaraan de kinderen een jaar lang hadden gewerkt in het kinderhoekje. Het was trouwens ook vaderdag. Bij het buitengaan kreeg iedereen als aandenken een kaart waarop aan de ene zijde het Onze Vader in eenvoudige kindertaal, en aan de andere zijde het Onze Vader, zeer uitgebreid en concreet, in een taal van volwassen gelovigen.
Zo luidt het Onze Vader van de kinderen:
Onze Vader,
Die in de hemel woont,
Uw naam is heilig,
U bent de Koning;
Alles in de hemel en op aarde
Moet naar U luisteren.
Geef ons iedere dag
Wat wij nodig hebben;
Vergeef ons wat wij verkeerd deden,
Zoals wij iedereen vergeven,
Die ons kwaad deed.
Help ons om geen verkeerde dingen te doen;
Houd het kwade van ons weg,
Want U behoort alles toe,
U bent groot en machtig,
Nu en altijd. Amen.
C.L.

donderdag 14 juni 2007

Het Korbeekse Geslacht Meulemans Deel 2

Dit artikel is het vervolg van deel 1.

Als afsluiting van mijn artikel over “Het Korbeekse Geslacht Meulemans” kondigde ik reeds een onderzoek aan naar de voorouders van Maurice Meulemans, uit het Haasroodse geslacht Meulemans. Maurice was een gekende figuur in de voetbalwereld, een talentvol keeper. Hij was ook medestichter van VC Korbeek-Dijle Sport op 2de Pinksterdag 1957. Hieronder een foto van de stichters in het café van Eugène Dewit.


Van links naar rechts, staande: Jozef De Greef, Jos Dewit en Louis Van Geel; zittend: Guillaume Nijs, René Paeps, Marcel De Vijver, Jozef Mommaerts, Jan Pelgrims en Maurice Meulemans.

Ik ben gaan speuren naar de voorouders van Maurice met de stille hoop ergens aansluiting te vinden met de voorouders van zijn vrouw, Lily Lava, kleindochter van de Korbeekse Seraphine Meulemans.
De stamreeks Meulemans van Maurice kon ik als volgt opbouwen:

Zijn ouders: Pieter Francis Meulemans (°Heverlee 1894) en Bertha Maria Michiels.

Zijn grootouders: Antoine Meulemans (°Blanden 1857) en Elisabeth Leontine Homblet.

Zijn overgrootouders: Henricus Meulemans (°Bierbeek 1830) en Angelina Vandenplas.

Nota: Overal waar “Bierbeek” staat in deze tekst kan dat evengoed “Haasrode” betekenen. Geboorten, huwelijken en overlijdens van Haasrodenaren werden opgetekend in de registers van Bierbeek en meestal “vergat” de pastoor of de secretaris van Bierbeek te vermelden dat het om een persoon van Haasrode ging.

Zijn betovergrootouders: Antonius Meulemans (°Bierbeek 1801) en Anna Catharina Vermaelen.

Zijn oud-ouders: Antonius Meulemans (°Haasrode 1759) en Anna Catharina Rodaer.

Zijn oud-grootouders: Joannes Meulemans (° ca 1730) en Anna Maria Van der Motten.

Joannes en Anna Maria huwden te Leuven-Sint-Kwinten op 4.11.1750. Maar Anna Maria blijkt niet geboren te zijn in Sint-Kwinten. Er werd wel een Joanna Maria Vandermotten gedoopt in Sint-Pieter in 1729. Mogelijk was Anna Maria dienstmeid in een gezin onder Sint-Kwinten, van waaruit zij uitgehuwelijkt werd. Maar dat huwelijk in Leuven deed bij mij de idee opkomen dat Joannes Meulemans misschien wel een Leuvenaar was. Dat zou kunnen: In Leuven-Sint-Michiel werd een Joannes Meulemans gedoopt op 24.3.1731 als zoon van Andreas Meulemans en Petronella Goffin. In dat geval evolueren we in de richting van de Korbeekse Meulemans’en. Maar ook in Bierbeek werden rond 1730 verschillende Joannes’sen Meulemans gedoopt, en ook een Maria Van der Motten in 1712. Of dit wel de gezochte Anna Maria is lijkt twijfelachtig. Deze had nog een kind in 1759. Toen zou de Maria Van der Motten uit Bierbeek reeds 46 1/2 jaar oud zijn geweest.
Joannes en Anna Maria woonden in elk geval na hun huwelijk zeker in Bierbeek, want hun kinderen zijn daar allemaal gedoopt. Hun tweede kind (oudste zoon) heeft als peter: Joannes Meulemans. Dat zou de vader van de vader kunnen zijn. In dat geval is de gezochte Joannes mogelijk de zoon van Joannes Meulemans en Anna Hay (de juiste spelling van deze naam is erg onzeker), en gedoopt in Bierbeek op 31.5.1729, of de zoon van Joannes Henricus Meulemans en Maria Amareins en gedoopt in Bierbeek op 14.9.1724.
Met deze drie niet uitgeklaarde mogelijke Meulemanssporen heeft verder bouwen aan de stamreeks Meulemans van Maurice geen zin. Het geeft wel een idee hoe moeizaam sommige opzoekingen in de oude registers kunnen zijn.

Cyriel Letellier

woensdag 6 juni 2007

Geplukt uit TERTIO

Uit de mond van een orthodoxe christen: Wij moeten in de wereld zijn als kleine Christussen en de goede geur van Christus verspreiden, zoals Paulus schrijft aan de Korintiërs. Wij zijn niet zelf Christus, maar wie met ons in contact komt, moet iets van Hem voelen en opsnuiven. Door de liefde voor onze naaste moeten wij tonen dat de zonde kan worden overwonnen. Dat is onze echte schat.

Uit de mond van een katholiek christen: Het beste beeld van God is Jezus. Laat je leiden door Hem. Hij maakt je gelukkig en dat zal je aan te zien zijn in je manier van leven en omgaan met de ander.

C.L.

Eerste Communie 2007: Jezus Kleurt Je Leven

Onder dit motto vierden Arne, Dries, Emmy, Noortje, Pieter en Ward hun Eerste Communie in Korbeek-Dijle op zondag 20 mei 2007.


De ouders baden samen het openingsgebed:
Goede God,
Laat ons dromen hoe het kan worden op deze wereld,
Een wereld vol kleuren, met uw boog in de wolken.
Zo wil U met ons verbonden zijn.
Help ons die droom waar te maken samen met onze kinderen.
Laat ons in deze viering bidden dat we allen mogen ervaren:
Jezus kleurt ons leven.


En na een kleurige, wondermooie viering voorgegaan door Rudy Borremans, muzikaal begeleid door Hans en Boud en geregisseerd door Inge, baden de Eerstecommuniecantjes als slotgebed:
Lieve Jezus, het was fijn.
Wij horen er nu helemaal bij als jouw kleine leerlingen.
Laat de kleuren van de regenboog nooit verdwijnen uit ons hart,
Zodat wij overal waar wij komen een beetje van die kleuren kunnen uitdelen en zo mensen kunnen blij maken.


C.L.