woensdag 16 mei 2007

Het Korbeekse Geslacht Meulemans Deel 1

Aanleiding tot dit artikel is een familiefoto die verzamelaar Philippe Claeskens mij doorspeelde en waarbij Dolf Meulemans tekst en uitleg heeft gegeven. Dolf is de Suisse van Bertem, in Korbeek-Dijle beter gekend als “Dolf van Juul van Dolf”. Het betreft hier weerom een familiefoto speciaal genomen om hem te smokkelen naar zoon, broer, echtgenoot en vader Jef Meulemans, soldaat aan het IJzerfront tijdens de oorlog 1914-1918.



De ouders van Jef, zittend op de foto met het meisje met strik in het haar tussen hen in, zijn Dolf Meulemans en Catharina Vermeulen. Dolf werd in Korbeek-Dijle “Dolf Verhoeven” genoemd. Hij is de grootvader van o.a. “Dolf van Juul van Dolf” voornoemd.
Met grote waarschijnlijkheid kunnen we aannemen dat volgend Leuvens koppel uit de Sint-Michielsparochie, acht generaties vóór Dolf van Juul van Dolf, aan de basis lag van de Korbeekse Meulemans’en: Paulus Meulemans en Catharina Beiaer. In 1714 kregen zij een zoon: Henricus Meulemans. Henricus trouwde met Elisabetha Schols eveneens uit Sint-Michiel. Zij bleven er wonen en kregen er een zoon in 1739: Petrus Meulemans. Petrus huwde er begin 1760 met Maria Josepha Biesemans, eveneens geboren onder Sint-Michiel. Later zouden Petrus en Maria Josepha hoveniers worden in Kessel-Lo. Eind 1760 werd hun in Leuven-Sint-Michiel een zoon geboren: Henricus Meulemans. Deze huwde een eerste maal in Oud-Heverlee met Joanna Maria Criskens (of Christens) uit Bierbeek. Op 50-jarige leeftijd, en weduwnaar geworden, hertrouwde hij met de Korbeekse Anna Maria Robeet, geboren in Nethen in 1767, en weduwe van Henri Geeraerts.
Henricus Meulemans, dagloner, en Anna Maria Robeet kregen in 1812 in Korbeek-Dijle een zoon: Joannes Franciscus Meulemans. Hij trouwde te Korbeek-Dijle in 1834 met Maria Anna Wouters uit Oud-Heverlee. In 1876 wordt zij vermeld als herbergierster in Korbeek-Dijle.
Joannes Franciscus Meulemans en Maria Anna Wouters kregen in Korbeek-Dijle zes kinderen.

De oudste was Guilielmus Meulemans (1834-1918), die trouwde met Maria Elisabeth Verhoeven (1839-1914). Bij hun huwelijk in 1867 had Maria Elisabeth reeds twee kinderen: Adolf (°1862) en Joannes Franciscus (°1866). Dolf en Jan Frans werden als Meulemans’en gewettigd bij het huwelijk, maar Dolf bleef in de volksmond “Dolf Verhoeven”.
De vijfde van de zes kinderen van Joannes Franciscus Meulemans en Maria Anna Wouters was Petrus Josephus Meulemans (°1847)(Jefke Perkoe), die trouwde met Maria Ludovica De Bontridder (Wiske Perkoe), de ouders van Jan Perkoe.
De jongste van de zes was Maria Madelena Meulemans (°1850), die trouwde met Henricus Isidorus Mommaerts, de eerste van de drie kantonniers van de Mommaertsdynastie. Zij waren ook de ouders van Bertha Mommaerts (Madame van de Suisse).

Keren we nu terug naar “Dolf Verhoeven”. Dolf had vier broers en zussen. Drie van hen overleden op jonge leeftijd. De jongste, Seraphine Meulemans (°1874), huwde in 1910 met weduwnaar Achille Lava. Achille Lava was hoefsmid in Korbeek-Dijle, afkomstig uit het West-Vlaamse Kanegem (Tielt), die tijdens zijn legerdienst in Leuven zijn eerste vrouw, Wivina Branson uit Opvelp, had leren kennen. Jules (Smekke) en Maria Lava waren kinderen uit zijn eerste huwelijk. Frans, Marie, Bertha en Aloïs Lava kinderen uit zijn tweede huwelijk.
Adolf Meulemans (Dolf Verhoeven) trouwde in 1885 met Catharina Vermeulen, een zus van o.a. Francis Vermeulen (den Boer) en Angeliek Vermeulen (x Désiré Ruelens, den Dizzer). Zij kregen tien kinderen waarvan er vier als kind overleden. De zes anderen waren: Elisa (x Louis Van Elsen uit Neerijse), Jules (x Marie Van Ermen uit Korbeek-Dijle), Guillaume (x Rosalie Goens uit Egenhoven), Jozef (x Pauline Zwarts uit Egenhoven), Marie (x Guillaume Vallons uit Linden) en Bertha (x Hector Zwarts uit Egenhoven, broer van Pauline).

Op de foto, van links naar rechts, boven: Guillaume Meulemans, Jules Meulemans en Pauline Zwarts (de vrouw van soldaat Jozef Meulemans); onder: Marie Meulemans, Adolf Meulemans, Bertha Meulemans, Catharina Vermeulen en Marie-Louise Meulemans (dochtertje van soldaat Jozef Meulemans).

Jules Meulemans (Juul van Dolf) en Marie Van Ermen kregen negen kinderen waarvan er drie als baby overleden. De zes overlevenden waren: Jeannette(+)(x Jozef Van Aerschot(+) uit Neerijse), Adolf (x Gabrielle Mathys uit Bertem), René(+)(x Ghislaine Mathijs(+) uit Oud-Heverlee), Julia (ingetreden bij de Zusters Annonciaden van Huldenberg), Jozef(+) en Irma (x Jules Vandermueren(+)).
Juul van Dolf was een figuur in het sociale leven. Zeventig jaar lang was hij muzikant in de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia van Korbeek-Dijle. Als bombardonspeler in de fanfare maakte hij grote indruk. Hij verdiende zijn brood als zelfstandig schrijnwerker. Eén van zijn steeds weerkerende activiteiten was kisten maken voor overledenen. Tijdens de oorlog 1940-1945 zochten de Duitsers naar zijn zoon Dolf om hem te werk te stellen in de oorlogsindustrie in Duitsland. Maar Dolf was ondergedoken. Daarop namen de Duitsers Juul mee als gijzelaar. Om zijn vader vrij te krijgen is Dolf zichzelf gaan aangeven. Hij werd naar Duitsland gestuurd. Na de oorlog is hij gelukkig behouden teruggekeerd. En Gabrielle, met wie hij voordien reeds kennis had, was de eerste die hij in zijn armen mocht drukken. In Korbeek-Dijle werd hij triomfantelijk ontvangen. Aan het ouderlijk huis stonden de schoolkinderen hem juichend en vlaggenzwaaiend op te wachten.
Merkwaardig toeval (een voorteken?): soldaat Jozef Meulemans, de oom van Dolf, was aan het IJzerfront samen met Jozef Mathys, een oom van Gabrielle!

Lily Lava, een kleindochter van Seraphine Meulemans, is getrouwd met Maurice Meulemans van Haasrode. In een volgende bijdrage willen wij dieper ingaan op de voorouders van Maurice.
Cyriel Letellier