woensdag 31 januari 2018

Wijsheid en geloof van Godfried Danneels: Je bent drager van een mysterie

Jammer genoeg worden in onze publiciteits- en filmcultuur mannen en vrouwen voorgesteld als terreinen die al in hun totaliteit geëxploreerd zijn. We reduceren de ander tot een ‘lijf’ waar we niet direct veel respect voor opbrengen. Om ons van deze blessure te genezen is het echt nodig dat Jezus ons zijn liefde geeft, zijn handen op ons hoofd en onze schouders legt en zegt: ‘Je bent mooi en beminnelijk, zoals ik je geschapen heb.’ Want als je beseft dat je geliefde een mysterie in zich draagt, dat hij of zij iets openbaart dat groter is, wat van God komt, dan moet je toch een immens respect krijgen voor je eigen lichaam en dat van de ander. Je mag het nooit tot een object maken of ontheiligen.

Uit het boek: Een jaar met kardinaal Godfried Danneels