woensdag 30 augustus 2017

GELEZEN IN TERTIO van 16 augustus 2017

1 . Quote

“Het is nu bijna bon ton om afscheid te nemen van het leven met een glas champagne in de hand.”

Generaal-overste van de Broeders van Liefde, René Stockman, hekelt de vanzelfsprekendheid van euthanasie in ons land (De Tijd, 12-13/8).

2 . Katholieke kerk in Duitsland

De pas verschenen Zahlen und Fakten van de Duitse bisschoppenconferentie bieden zoals elk jaar een staalkaart van het veelvoudige leven dat de katholieke kerk bij onze oosterburen te bieden heeft.

Op 83 miljoen Duitsers geven er 23,6 miljoen aan tot de katholieke kerk te behoren. Daarmee is het de grootste religie van het land. 2,4 miljoen katholieken wonen geregeld de zondagsviering bij. De meeste katholieken wonen in het westen en zuiden, voornamelijk in Noordrijn-Westfalen, Baden-Württemberg en Beieren. Zoals elders in het seculariserende Westen daalt ook in Duitsland het aantal priesters, van 18.663 in 1995 tot 13.856 vorig jaar. Daartegenover staat dat het aantal parochieassistenten sedert 1990 verdubbelde. Nog nooit waren zoveel mannen en vrouwen pastoraal actief.

Ook de Kirchensteuer – het geld dat belastingplichtigen via hun aangifte aan de georganiseerde religies geven – krijgt een apart hoofdstuk. De inkomsten voor de katholieke kerk uit dat systeem stegen van bijna 5 miljard euro in 2011 tot ruim 6 miljard in 2016. Dat geld wordt verdeeld onder de 20 bisdommen en 7 aartsbisdommen die het land rijk is.

“Levendig verlangen in de kerk verankerd te zijn”

Opvallend: hoewel het aantal toegediende sacramenten daalt, laat het kerkelijke doopsel voor het derde opeenvolgende jaar een lichte stijging optekenen. Van de 171.531 Duitse dopelingen ontvingen 3.247 dat als volwassene (ouder dan 14 jaar). Dat stemt kardinaal Reinhard Marx, voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie, tevreden: “Er is niet alleen interesse voor de kerk, er is ook het levendige verlangen in die kerk verankerd te zijn”. (Geert De Kerpel)