woensdag 30 augustus 2017

GELEZEN IN TERTIO van 16 augustus 2017

1 . Quote

“Het is nu bijna bon ton om afscheid te nemen van het leven met een glas champagne in de hand.”

Generaal-overste van de Broeders van Liefde, René Stockman, hekelt de vanzelfsprekendheid van euthanasie in ons land (De Tijd, 12-13/8).

2 . Katholieke kerk in Duitsland

De pas verschenen Zahlen und Fakten van de Duitse bisschoppenconferentie bieden zoals elk jaar een staalkaart van het veelvoudige leven dat de katholieke kerk bij onze oosterburen te bieden heeft.

Op 83 miljoen Duitsers geven er 23,6 miljoen aan tot de katholieke kerk te behoren. Daarmee is het de grootste religie van het land. 2,4 miljoen katholieken wonen geregeld de zondagsviering bij. De meeste katholieken wonen in het westen en zuiden, voornamelijk in Noordrijn-Westfalen, Baden-Württemberg en Beieren. Zoals elders in het seculariserende Westen daalt ook in Duitsland het aantal priesters, van 18.663 in 1995 tot 13.856 vorig jaar. Daartegenover staat dat het aantal parochieassistenten sedert 1990 verdubbelde. Nog nooit waren zoveel mannen en vrouwen pastoraal actief.

Ook de Kirchensteuer – het geld dat belastingplichtigen via hun aangifte aan de georganiseerde religies geven – krijgt een apart hoofdstuk. De inkomsten voor de katholieke kerk uit dat systeem stegen van bijna 5 miljard euro in 2011 tot ruim 6 miljard in 2016. Dat geld wordt verdeeld onder de 20 bisdommen en 7 aartsbisdommen die het land rijk is.

“Levendig verlangen in de kerk verankerd te zijn”

Opvallend: hoewel het aantal toegediende sacramenten daalt, laat het kerkelijke doopsel voor het derde opeenvolgende jaar een lichte stijging optekenen. Van de 171.531 Duitse dopelingen ontvingen 3.247 dat als volwassene (ouder dan 14 jaar). Dat stemt kardinaal Reinhard Marx, voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie, tevreden: “Er is niet alleen interesse voor de kerk, er is ook het levendige verlangen in die kerk verankerd te zijn”. (Geert De Kerpel)

Phil Bosmans spreekt tot ons: Een hemel op aarde

Ik denk soms dat de hel leeg is: de duivels zijn onder

ons. God moet terugkomen, en dat kan enkel als de

liefde terugkomt, als mensen elkaar aanvaarden. Tijdens

de korte tijd dat we op deze planeet samenwonen,

zouden we lief moeten zijn voor elkaar, elkaar helpen

en steunen, van het leven een hemel op aarde maken.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos

woensdag 23 augustus 2017

LANDELIJKE FIETSTOCHT TUSSEN DIJLE EN VOER

Beste KVLV-leden,

Op zondag 10 september 2017 organiseren we voor de tweede maal een fietstocht.

LANDELIJKE FIETSTOCHT TUSSEN DIJLE EN VOER

We vertrekken om 13.45 uur aan de kerk van Korbeek-Dijle.

Afstand: ongeveer 30 km

Wie houdt van een tocht vol afwisseling en van een brok pure, authentieke natuur moet beslist eens proeven van dit traject!

We starten in het hart van Korbeek-Dijle. Via tal van landelijke wegen zetten we koers naar Duisburg en Tervuren. We fietsen vervolgens door het park van Tervuren tot in het centrum ven Vossem. Van daaruit volgen we de Voer tot in Leefdaal. Zo keren we terug naar Korbeek-Dijle. Onderweg houden we uiteraard een pitstop.

Graag inschrijven voor vrijdag 1 september 2017 bij Linda: telefoon: 016/47 70 48 of via mail : linda.vanderstappen@ hotmail.com

Met de zon van de partij wordt het alvast een leuke en ontspannende namiddag!!J

Tot dan! clip_image002

Sportieve groetjes

Het Korbeekse KVLV-bestuursteam

Phil Bosmans spreekt tot ons: Sterven

Ik ben niet bang om te sterven. Dat wordt mijn derde

geboorte. Het eerste leven is de ontvangenis in de

moederschoot, daar is het goed en warm, daarom

begint een kind te wenen als het op de wereld komt.

Daarna volgt een heel leven dat je wordt gegund, voor

de ene weliswaar wat langer dan voor de andere. En

dan ga je dood. De anderen schreien maar jijzelf lacht,

want jij begint aan een eeuwig leven.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos

woensdag 16 augustus 2017

Phil Bosmans spreekt tot ons: Cuba

Het zijn de mensen die mij geïnspireerd hebben om

teksten te schrijven. En daar kwamen dan de boeken

van. Eigenlijk hebben anderen die boeken voor mij

gemaakt. Ik heb die teksten alleen geschreven om

mensen te helpen, hen moed te geven, vertrouwen

en steun. Ik sta er nu nog versteld van hoe die boeken

zo blijven aanslaan bij de mensen. Recent kreeg ik een

brief uit Cuba. Blijkt dat mijn boeken daar te duur zijn,

de mensen moeten ze in dollars betalen. Er zijn daar

nu families bezig die boeken met de hand over te

schrijven, omdat ze de boodschappen zo mooi vinden.

(tekst verschenen in Het Nieuwsblad van 22-23 augustus 1998)

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos

woensdag 9 augustus 2017

Korbeek Kermis 2017

Op zondag 27 augustus 2017 vieren we

KORBEEK KERMIS

Op de parking van de parochiale gebouwen nemen we, om 10 uur, deel aan de openluchtmis.

Van 11 uur tot 17 uur verkopen we baby- en kinderkleding/materiaal van het mama’s depot aan zeer lage prijzen.

Bij het mama’s depot worden nuttige artikelen voor mama’s in spe en opgroeiende kinderen samengebracht voor mama’s die het financieel niet breed hebben.

Het mama’s depot kreeg heel wat kleding binnen, in goede staat. Aan ander materiaal is er een tekort.

Vandaar dat we met Korbeek kermis, een selectie van kinderkleding en materiaal gaan verkopen. Het team van het mama’s depot bezorgt ons een aanbod uit hun voorraad en bepaalt ook de prijs die we zullen vragen.

Met de opbrengst van deze verkoop kan het mama’s depot materiaal aankopen voor de inrichting van hun locatie of voor het herstellen van kleding.

Bent u een mama in spe of hebt u jonge kinderen. Of heb je als oma van jonge kleinkinderen graag wat baby- en kindermateriaal in huis. Dan bent u van harte welkom aan onze KVLV-stand op de parking van de parochiale gebouwen.

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM !!!

Het mama’s depot is een samenwerking tussen het OCMW, de gemeente Bertem en de KVLV-afdelingen van Bertem, Korbeek-Dijle en Leefdaal.

Wil u het mama’s depot steunen dan kunt u contact opnemen per mail : mamadepot.cafe@gmail.com

Zomerse groeten,

Het Korbeeks KVLV-bestuursteam.

Gelezen in TERTIO van 28 juni 2017

1 . Hoofdredacteur Tertio wordt woordvoerder kardinaal Jozef De Kesel

Geert De Kerpel, sinds begin 2012 hoofdredacteur van dit blad, wordt met ingang van 1 september 2017 de Nederlandstalige woordvoerder van kardinaal Jozef De Kesel, aartsbisschop van Mechelen-Brussel en voorzitter van de Bisschoppenconferentie van België. Hij wordt tevens bisschoppelijke afgevaardigde Communicatie voor het aartsbisdom en in die hoedanigheid ook lid van de bisschopsraad van het aartsbisdom. Tot dan blijft hij de redactie van Tertio leiden.

2 . De kracht van het vasten

Uit een column van Khalid El Jafoufi, oprichter van studentenvereniging Mahara.

De maand ramadan is ook dit jaar ten einde gekomen. In een uitzonderlijk hete maand juni en in ongunstige omstandigheden hebben vele moslimstudenten hun vasten gecombineerd met de examens. Net als vorig jaar laaide ook nu weer de discussie op over deze bijzondere combinatie. Niet geheel toevallig aangevoerd door de georganiseerde vrijzinnigheid en geagendeerd door een horde liberale en nationalistische politici.

Misplaatste bezorgdheid

De “bezorgdheid” over de gezondheid en studieresultaten van moslimstudenten is begrijpelijk vanuit een buitenperspectief. De perceptie van het vasten heeft nu eenmaal iets van “lijden” en “afzien”, waardoor het begrip voor het ritueel afneemt. Ten gevolge hiervan krijgen veel moslimstudenten de vraag waarom ze ervoor opteren te studeren én te vasten. Men zou het vasten volgens hen immers gemakshalve kunnen verplaatsen naar een gunstigere periode. Tot grote ergernis van menig moslim die de “vanzelfsprekendheid” dat hij het zwaar te verduren heeft keer op keer moet weerleggen.

Zo getuigen veel studenten in interviews met kranten over hun toenemende concentratie en doorzettingsvermogen tijdens de maand ramadan. Velen onder hen passen hun voedingspatroon zodanig aan dat ze doorheen de dag over een voldoende grote voorraad aan essentiële voedingsstoffen beschikken. Ook drinken ze voldoende water tijdens de nacht zodat het lichaam overdag genoeg gehydrateerd is. Met de uitzonderlijk warme weersomstandigheden van de afgelopen weken namen ze daarbij bijvoorbeeld extra maatregelen door binnen te blijven en naast een ventilator te studeren in een frisse kamer.

Phil Bosmans spreekt tot ons: Jongeren

Ook jongeren lezen mijn boeken, soms tot mijn

grote verbazing. Mijn teksten zijn niet geschreven in

turbotaal, maar het raakt hen desondanks. ‘Hoe komt

het toch dat u, die 76 bent, mijn taal spreekt?’, vroeg

een meisje van 19 me. Ik ken het antwoord niet, ik

weet alleen dat ik niet toegeef aan beperkingen als

mijn leeftijd, mijn handicap. Ik blijf voeling houden

met mensen, ook met jongeren. Ik spreek nog steeds

mensen toe, neem nog steeds deel aan conferenties –

vooral in Duitsland – en zie er nog net zoveel tegenop

als vroeger. Maar eens ik bezig ben, voel ik me terug in

mijn element. Telkens weer.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos

zondag 6 augustus 2017

Agenda bijgewerkt

Bekijk onze bijgewerkte agenda op de agenda-pagina.