woensdag 14 september 2016

Phil Bosmans spreekt tot ons: Opvoeden

Opvoeden

heeft te maken met gewetensvorming

en de ontwikkeling van verantwoordelijkheidszin.

Opvoeden

is mensen opleiden in de cultuur

van het eigen hart,

trainen in zelftucht

en vormen tot eerbied en inzet

voor medemensen,

tot solidariteit en verdraagzaamheid.

De computer kan een grote hulp zijn

voor het doorgeven van kennis.

De computer zal nooit

de leraar-opvoeder kunnen vervangen,

precies omdat hij – de computer –

nog geen hart heeft,

geen aanvoelen en geen intuïtie.

Scholen die weigeren het hart te cultiveren,

verstikken het leven in eigen schoot.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos