woensdag 22 juni 2016

Phil Bosmans spreekt tot ons: Gastvrijheid en verdraagzaamheid!

Het gaat in onze tijd niet goed met de gastvrijheid.

De spontane, zo vanzelfsprekende gastvrijheid

van de eenvoudige, gewone mensen

heeft plaats gemaakt voor een soort gastvrijheid

die selectief is en geprogrammeerd.

Het gaat in onze tijd niet goed met de

verdraagzaamheid.

Het grote onbegrip,

het willekeurig aanklagen en beschuldigen,

het bespottelijk maken van elkaar

heeft het afstotingsproces

van mensen door mensen bevorderd.

Waar gastvrijheid en verdraagzaamheid verloren gaan,

wordt de wereld een onherbergzame woestijn

en sterft elke menselijke cultuur!

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos