woensdag 29 juni 2016

Phil Bosmans spreekt tot ons: Rond de pot draaien

Rond de pot draaien, maakt je duizelig!

Met rond de pot te draaien, kom je niet vooruit.

In een gesprek is het erg vermoeiend

voor alle gesprekspartners

en velen worden er zenuwachtig van, en duizelig.

Als je rond de pot draait,

heb je wellicht iets in de pot

dat je voor anderen verbergen wil.

Je houdt het deksel dicht.

Rond de pot draaien, is een zware handicap

voor elke organisatie

en voor alle gemeenschapsleven.

Het verstoort elk spontaan

en vriendschappelijk omgaan met elkaar.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos