woensdag 25 maart 2015

“Leven zonder waarden is als soep eten met een vork” – deel 6

Familie

De familie is een creatie, een magnifieke puzzel van mensen, plaatsen en dingen die de ruimte vormen waar we zijn, en die ons toelaat te worden wie we voorbestemd zijn te worden.

(Heather Reagan, Groot-Brittannië)

Fatsoen

Wat is fatsoen? ‘Eerbaar gedrag’ zegt het woordenboek, en het somt een hele reeks synoniemen op: gepastheid, burgerzin, correctheid, hoffelijkheid, goede manieren, eerlijkheid… Zoals alle echte waarden is het moeilijk om uit te leggen en rationeel te benaderen. En toch herkennen we het onmiddellijk als we het zien. Als iemand om iets geeft. Als iemand de zwakken beschermt. Als iemand zijn schulden betaalt. Als iemand zijn woord houdt. Als iemand aan anderen denkt. Als iemand vriendelijk is. Als iemand iets doet en niets terug verwacht.

(Alexei Gartinski, Jordanië)

Gastvrijheid

Gastvrijheid is een deur die openstaat en die uitnodigt tot menselijk contact.

(Sharon Jones-Ryan, Canada)

Gedeelde visie

Duidelijkheid in de eindbestemming verplicht ons om in eenheid te roeien. We weten waar we naartoe gaan en roeien allemaal in dezelfde richting. Geen enkele inspanning gaat verloren. Geen onzekerheid, geen strijd noch persoonlijke misvattingen.

(Marta Martinez Arellano, Spanje)

Gedeelde waarden

Voor sommigen zijn de woorden ‘gedeelde waarden’ een geschreven document. Voor anderen is het iets wat als vanzelfsprekend in onze harten aanwezig is. Voor sommigen zijn het gewoon mooie woorden en voor anderen zijn het gevoelens die je niet kunt omzetten in woorden. Voor sommigen is het een symbool van concreet gedrag dat iedereen kan volgen. Voor anderen zijn het fundamentele overtuigingen die de cultuur van een organisatie onderschrijven.

(Veronica Husberg, Zweden)

Geduld

Geduld is de capaciteit om te verdragen dat de dingen niet altijd lopen zoals je wilt.

(Maretha Bergsteedt, Zuid-Afrika)

Gehoorzaamheid

Thuis is elk kind als een spiegel voor mij: hoe meer ze het gevoel hebben dat er naar ze geluisterd wordt, hoe beter ze zullen luisteren.

(Patrik Somers, België)

Gelijkwaardigheid

Mensen niet als gelijke zien en behandelen, maar wel als gelijkwaardig, zou er misschien ook kunnen toe bijdragen om discriminatie in al zijn vormen – zij het naar huidskleur, taal, sekse, afkomst, politieke of religieuze overtuigingen, sociale gewoontes, seksuele geaardheid, leeftijd of handicap – wat sneller uit de wereld te helpen.

(Joan De Winne, België)

Geloofwaardigheid

Zelf geloof ik dat de erfenis die je achterlaat, belangrijker is dan het heden. Het is wat er zal gezegd worden als alles voorbij is, het is wat achterblijft als je weg bent.

(Kantha Mehta, Zuid-Afrika)

Geluk

‘Geluk hangt van onszelf af.’ (Aristoteles)

‘Leer om los te laten. Dat is de sleutel tot geluk.’ (Boeddha)

‘Als je wilt dat anderen gelukkig zijn, wees meedogend. Als je zelf gelukkig wil zijn, wees meedogend.’ (Dalai Lama)

‘Geluk is de zekerheid dat ons leven niet voor niks is.’ (Erico Verissimo)

‘Geluk is de status van bewustzijn die voortvloeit uit het verwezenlijken van onze waarden.’ (Ayn Rand)

Kijk naar je leven. Ik ben ervan overtuigd dat je honderd, misschien zelfs duizenden dingen zult vinden om dankbaar voor te zijn: dingen die je kracht zullen geven om te zeggen: ‘IK BEN HEEL GELUKKIG.’

(Vania Faria, Brazilië)

Uit Het boek der WAARDEN