woensdag 11 februari 2015

“Leven zonder waarden is als soep eten met een vork”t

In TERTIO van 25.6.2014 schreef Emmanuel Van Lierde:

Cultuurcritici noteren hoe richtinggevende principes toenemend onder druk staan. Liefde, respect en trouw zijn volgens hen zichtbaar “gedevalueerd”. Toch dorst de mens naar morele leidraden. “Zonder hen proeven we het leven niet langer”, weet ook Patrick Somers. Met 255 coauteurs uit 28 landen heeft deze godsdienstleerkracht een ambitieus werk aan het thema gewijd dat aanspraak maakt op universaliteit:

Het boek der WAARDEN. Daarin belichten ze 365 waarden, één voor elke dag van het jaar. “Met waarden moet je dagelijks aan de slag. Ze vormen je tweede moedertaal, de taal van je ziel, die je eveneens van huis uit meekreeg en die, als je ernaar leeft, een meerwaarde aan je leven geeft”, zegt de Antwerpse godsdienstleerkracht.

Wij zullen er enkele per week belichten in Kerk & leven, want

“Woorden en verhalen geven goesting in het leven”

Waarden die niet gekozen of uitgewerkt werden tussen de 365 in het boek kregen toch een eerbetoon. Hier een greep uit deze reeks:

Vertrouwelijkheid

Als je vertrouwen hebt, hoef je niet de gehele trap te zien om de eerste stap te zetten. (Martin Luther King)

Verbetering

Er is niets wat zozeer verbetering behoeft als de gewoontes van anderen. (Mark Twain)

Toegeeflijkheid

Men wordt geen goed mens doordat men toegeeflijk is voor anderen, maar doordat men streng is voor zichzelf. (Moritz Heimann)

Interne competitie

Ik haat competitie in welke vorm dan ook. Ik win graag, maar ik kan niet verdragen dat de andere verliest. (François Cavanna)

Beleefdheid

Onbeschaamdheid is kwetsend, maar beleefdheid kan dodelijk zijn. (Alec Beaufish)

Productiviteit

Welstand: productiviteit plus rechtvaardigheid. (Helmar Nahr)

Transparantie

Geluk is als je voor elkaar een beetje transparant wordt. (Huub Oosterhuis)

Eer

Al heb je eer en macht, als je niet gelooft in de heilsweg zul je zijn als een ijdele bloesem die neervalt zonder vrucht te zetten. (Boeddha)

Luxe

Het treurigste wat ik kan bedenken, is wanneer je gewend raakt aan luxe. (Charlie Chaplin)

Privacy

Prominenten van onze tijd hebben niet eens zoveel privacy als goudvissen in een aquarium. (Federico Fellini)

Samenspel

Teamwork is onontbeerlijk. Dan kun je de verantwoordelijkheid op iemand afschuiven. (Barry Ter Horst)

Vervulling

Er zijn twee tragedies in het leven. De ene is je hartenwens niet in vervulling zien gaan. De andere is hem vervuld te zien. (George Bernard Shaw)

Hiërarchie

In iedere hiërarchie, zowel in de zakenwereld als de overheidssector, heeft iedere bediende de neiging om te klimmen tot het niveau van incompetentie. Iedere functie wordt op de duur uitgevoerd door een bediende die onbekwaam is om zijn taak te vervullen. (Laurence J. Peter)

Evenwicht: fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel

Wie slechts geloof heeft, loopt gevaar een kwezel te worden. Wie slechts humor heeft, dreigt cynisch te worden. Wie geloof en humor heeft, vindt het evenwicht waarmee hij in het leven rechtop kan blijven. (Martin Buber)

Uit Het boek der WAARDEN