woensdag 9 mei 2012

De Heilige Maagd Del Pilar

Onze Lieve Vrouw del Pilar (van de Kolom) wordt in Spanje, in Saragossa, vereerd. Het is de oudste Maria-bedevaartplaats van Spanje. De Zalige Paus Joannes-Paulus II heeft daar op 6 november 1982 het volgende gebed gebeden:

Heilige Maagd,
in uw handen
leg ik de vele inspanningen en de vermoeidheid
van al degenen die handwerk verrichten;
de bewonderenswaardige ijver
van al degenen die hun kennis
aan anderen doorgeven;
de inzet van al degenen die
door hun kunde en vaardigheid
het leed van anderen verlichten;
de inspanningen van degenen
die met hun intelligentie de waarheid voorstaan.

Ik vertrouw aan u toe
het streven van al degenen
die de economische ontwikkelingen aanwenden
om het welzijn van hun medemensen
te bevorderen en die, eerlijk en oprecht,
de publieke opinie ten goede beïnvloeden,
zowel in de politiek, het leger, de vakbonden,
en de openbare diensten zodat,
dank zij hun inzet een samenleving ontstaat
die rechtvaardig is, vreedzaam en zonder onlusten.

Heilige Maagd,
kom al degenen te hulp die ongelukkig zijn,
die eenzaam zijn,
die honger lijden of werkeloos zijn.

Bescherm alle volkeren, alle mannen, alle vrouwen,
en verhoor al degenen, O Maria, die uw bijstand inroepen.

(Uit het driemaandelijks tijdschrift MARIA MIDDELARES EN MISSIES van de Broeders Maristen van jan-feb-mrt 2012)