woensdag 4 april 2012

Gelezen In Tertio Van 21 Maart 2012

1.Quote van de week

Wij zeggen hier tegen elkaar, als er iets ergs gebeurt: ‘Ik zal aan je denken.’ In andere landen zeggen ze: ‘I’ll pray for you.’ (‘Ik zal voor je bidden.’)

(Veerle Beel in De Standaard van 17 maart)

2.Tijd geneest geen wonden, verzorging wel

(Uit een artikel van Manu Keirse; Manu Keirse is klinisch psycholoog en expert in rouwverwerking; hij woont in Leefdaal)

Ik weet niet wat zeggen

Je durft niet naar mensen in verdriet te gaan omdat je niet weet wat te zeggen. Het kan helpen als je die vraag, “wat moet ik zeggen”, vervangt door een andere: “wat zou die mens vanuit zijn of haar verdriet te zeggen hebben?” Iemand die aanwezig kan zijn en blijven, in de sfeer van verdriet en onmacht, kan een grote steun zijn. Je moet geen antwoorden op waaromvragen hebben. Door attente aanwezigheid en verwarmende aandacht kun je helpen het leven met waaromvragen waarop geen antwoorden zijn uit te houden. Beschikbaarheid wordt belangrijk als het rouwrumoer stilvalt. Aanwezig zijn in volledige aanvaarding is belangrijk. Duidelijk maken dat ze zich mogen voelen zoals ze zich voelen en hun reacties aanvaarden als reacties van evenwichtige mensen, zonder oordelen te laten voelen of uit te spreken, kan meer helpen dan veel woorden. Geduld is wezenlijk. Je kunt het verwerken niet forceren.

Tot zover Manu Keirse.

3.Het Vaticaan vindt het antwoord van het traditionalistische priesterbroederschap Sint-Pius X op zijn verzoeningsvoorstel van 14 september 2011 ontoereikend. Kardinaal William Levada, prefect van de Congregatie van de Geloofsleer, gaf de volgelingen van wijlen aartsbisschop Marcel Lefebvre op 15 maart nog een maand de tijd om hun standpunt te verduidelijken. De traditionalisten weigeren belangrijke delen van het Tweede Vaticaans Concilie te aanvaarden, wat voor de rooms-katholieke kerk een conditio sine qua non is om tot een definitief herstel van de breuk te komen. (Jan De Volder)

4.Op 16 maart maakte Rowan Williams bekend dat hij eind dit jaar aftreedt als aartsbisschop van Canterbury. Hij aanvaardde een functie aan de Universiteit van Cambridge. Als leider van de anglicaanse kerken werd Williams geconfronteerd met een diepe verdeeldheid over kwesties als homoseksualiteit en vrouwenwijdingen. (Jan De Volder)

5.Op 18 maart stapten in Brussel meer dan tweeduizend moslims, sjiieten en soennieten samen op in een witte mars tegen extremisme. De manifestatie protesteerde tegen de brandstichting in een sjiietische moskee op maandag 12 maart, waarbij de imam omkwam.