woensdag 28 maart 2012

Een kaart voor jou

Geluk maakt je vriendelijk

Beproevingen maken je sterk

Verdriet houdt je menselijk

Mislukkingen houden je nederig

Maar alleen de hoop laat je vooruitgaan...

(Ontvangen tijdens de internet-vriendschapsweek en graag doorgegeven)

C.L.