dinsdag 16 februari 2010

Kom, ik leid u naar de woestijn

Aswoensdag… een uitnodiging om heel ver te gaan,
niet enkel naar de overzijde van onszelf,
maar nog meer naar het allerdiepste in onszelf,
luisterend naar het innerlijk gefluister
dat het onzegbare, onuitsprekelijke verwoordt,
en dat het geruis van deze wereld ons belet waar te nemen:
de stem van de andere, de stem van God.

Hij wacht ons immers niet op
aan het portaal van onze kerken,
zelfs niet op het voorplein van onze kathedralen,
maar in de stilte van ons hart,
en in de naaktheid van onze eigen geschiedenis.
Zoals Joannes de Doper eertijds, zegt ook Hij tot ons:
kom, ik leid u naar de woestijn,
want daar, midden de woestenij,
vindt gij misschien de weg van uw verlangen.
(Uit ‘Op Weg naar Pasen’ Jaar C [2010] van Robert Riber in samenwerking met Don Bosco Centrale VZW)