woensdag 23 januari 2019

Wijsheid en geloof van Godfried Danneels: Groter dan ons hart

Is het niet verwonderlijk dat wij des te minder ingaan op Gods liefde naarmate hij ons meer bemint? ‘De liefde wordt niet bemind,’ zei Franciscus. Er zit een diepe neiging tot weigeren in de mensheid: weigeren om te dienen zoals de eerste mens. God had op ons ‘nee’ ook met een weigering kunnen antwoorden, maar hij is groter dan ons hart. Zijn liefde is gratuit, zonder berekening. Hij heeft ons ‘nee’ met zijn ‘ja’ overwonnen. Hij nodigt ons uit om hetzelfde te doen. Heel het christelijk bestaan speelt zich af in het teken van het ‘ja’ in een cultuur waar dat zo onzeker is. Het verschil tussen de ‘wereld’ in pejoratieve zin en de ‘wereld’ naar Gods hart schuilt in het verschil tussen ‘nee’ en ‘ja’. Tussen de macht van het ‘nee’ en die van het ‘ja’ is geen heen-en-weer-beweging. Er is alleen het kruis van Goede Vrijdag. Jezus’ ja is de identiteitskaart van de kerk, haar pincode.

Uit het boek: Een jaar met kardinaal Godfried Danneels (uitgegeven in 2009)