woensdag 10 oktober 2018

Wijsheid en geloof van Godfried Danneels: Altijd onderweg

De echte evangelist is een ‘mens onderweg’, hij gaat van de ene plaats naar de andere, hij verplaatst zich voortdurend. Bovenal sterft hij zelden in zijn bed… omdat hij zo vaak in tegenspraak is met zijn tijd dat hij er de tol voor betaalt. Het verbaast mij een beetje dat we in ons land zo weinig tegenstand krijgen. Misschien spreken we niet duidelijk genoeg. Dat doet een evangelist wel: hij komt, hij spreekt, hij vertrekt… Natuurlijk begint het werk pas als hij weg is. Mensen die zich bekeren zijn wat uit hun evenwicht: vaak gaat een bekering over emoties: je wordt geraakt. Dan is het tijd dat de herder komt die blootlegt wat er allemaal onder het ogenblik van bekering schuilgaat. De herder is anders dan de evangelist: hij blijft geruime tijd, zoals Jakobus in Jeruzalem. Hij onderricht over God als Schepper, die zijn zoon Jezus heeft gezonden, over het leven van Christus, zijn leer, zijn lijden, sterven en verrijzen, over de kerk en haar sacramenten. We hebben zoveel verschillende charisma’s nodig in onze kerk!

Uit het boek: Een jaar met kardinaal Godfried Danneels (uitgegeven in 2009)