woensdag 4 april 2018

Wijsheid en geloof van Godfried Danneels: De zachte kracht van liefde

Het kwaad kon slechts overwonnen worden door een mens die lijdt uit liefde: de lijdende Dienaar. De enige die voor altijd kan genezen, die kan afdalen tot in de diepte van het hart, is Jezus in zijn doodsstrijd voor de mensheid. Dit stille lijden, ogenschijnlijk weinig doeltreffend, is geen toegeving aan het geweld. Het is eigenlijk het grootste ‘geweld’, namelijk dat van de liefde. Je kunt het mysterie van het kwaad niet doeltreffend bestrijden behalve met het mysterie van liefde voor God en voor de mensen. En omdat het kwaad gewelddadig is, kan deze liefde niet anders zijn dan lijden en kruis. Alle andere oplossingen hebben wel waarde, maar ze zijn slechts voorlopig. Het laatste woord ligt elders. De helse cirkel van het kwaad en het geweld kan alleen maar doorbroken worden door een rechtvaardige die sterft zonder bitterheid, met een gebaar van vergeving voor hen die hem doden. Dit alles is alleen maar mogelijk omdat hij zich vol vertrouwen overgeeft in de handen van de Vader… Het mysterie van het kwaad schuilt in ons. Maar wees niet bang: er is vooral het mysterie van Jezus, overwinnaar van het kwaad. Door het doopsel en de heilige Geest hebben wij deel aan de zachte kracht van de liefde die zo eigen is aan de lijdende Dienaar. God roept ons om met hem en in hem dienaars te worden, lijdend voor de wereld. Hij vraagt het aan ieder van ons.

Uit het boek: Een jaar met kardinaal Godfried Danneels (uitgegeven in 2009)