woensdag 2 september 2015

Diner WOS 20 september 2015

Free Verpoest vertelt. (Interview door Gard Vermeulen)

- Hoe lang ben je in Korbeek-Dijle geweest en hoe denk je er aan terug?

Als pater (Salesiaan) van Don Bosco in opleiding had ik net een stage van twee jaren in Congo achter de rug. Toen begon ik in Oud-Heverlee de laatste vier jaar studie om priester te worden en mocht ik tegelijk als vorming in de Chiro van Korbeek-Dijle staan. Dat was in 1974. Het werden vier heerlijke jaren. Ik denk er nog met veel plezier aan terug.

- clip_image002Waar werk je nu en wat zijn je taken daar?

Na mijn priesterwijding mocht ik meteen als missionaris naar Congo. Ik ben begonnen met les gegeven in de technische school in Lubumbashi (Katanga) en als onderpastoor in een parochie. Daar was ook een sterke Chirogroep en ik heb er het Ki-swahili geleerd, de taal van heel Oost-Afrika. Later heb ik ook Ci-bemba geleerd, de lokale taal. Na verschillende overstappen tussen les geven, parochie, jeugdwerk voor straatkinderen, overste van het klooster ben ik nu al acht jaar pastoor-deken in Sakania, kloosteroverste en -econoom. Dat is in de uitsprong in het zuidoosten (rechtsonder op de kaart) van Congo.

- Hoe leven de mensen er, wat zijn hun sterke kanten en waar hebben ze het moeilijk mee?

Sommigen werken in de kopermijnen, anderen bij de staat: douane, politie, leger, in onderwijs of hospitaaltjes of aan het spoor. Maar het merendeel verdient het dagelijks brood met land- of tuinbouw of met kleine handel tussen Zambia en Congo.
Het leven is er heel moeilijk. Ik bewonder deze mensen want het zijn overlevingskunstenaars. Zij proberen ook hun kinderen een beter leven te geven. Soms merk ik ook dat enkelen zich een wat beter huis of enig comfort kunnen veroorloven.
Er liggen veel moeilijkheden van buiten uit op hun weg, maar de grootste zit van binnen: alcohol, al of niet zelf gebrouwen!

- Wat is het dringendst en het belangrijkste om er te verbeteren en hoe kan WOS je daarbij helpen?

Vorming, vorming en vorming!
- De kwaliteit van het lager en secundair onderwijs moet opgekrikt worden.
- Tovenarij, alcoholisme en corruptie moeten besproken en bestreden worden.
- Volwassenvorming van verloofden, van catechisten, in ziektepreventie, over hygiëne, enzovoort.
- Vrijwilligers in afgelegen dorpjes die hun kleine broertjes en zusjes leren lezen, schrijven en rekenen. Zij worden aangemoedigd met ongeveer 15 € per maand.
- Sommige (heel arme) kinderen worden geholpen om hun studies te bekostigen en een vak te leren. Als zij op de missiepost komen werken, krijgen zij een geldelijke steun.
Voor die twee laatste aspecten dient hoofdzakelijk de steun van de WOS. Ik ben u duizendmaal dankbaar!

- Wat wil je ons hier in Vlaanderen nog vertellen?

Wees er van overtuigd dat er in Congo jongens en meisjes, mannen en vrouwen zijn die zich volop inzetten voor de verbetering van het leven daar. Het zijn sterke mensen van goede wil die zich helemaal inspannen. Zij zijn de hoop voor Congo.

U kan de WOS steunen door een overschrijving:

Rekening 734-3460465-96 van Werkgroep OntwikkelingsSamenwerking te 3060 Korbeek-Dijle.

Wil je daarvoor een bewijs voor belastingvermindering?

Stort dan op rekening BE84 4358 0341 0159 van VIA Don Bosco, Leopold II-Laan 195, 1080 Brussel

met de vermelding: “Project C B584 Projecten WOS Korbeek-Dijle. Met fiscaal attest.”

Wij willen graag je bestelling voor het diner vooraf (vóór dinsdag 15september 2015) om je beter te kunnen dienen.

Wij komen je bestelling niet huis aan huis ophalen, maar je kan ze laten noteren bij (briefje in de bus, telefoon, fax, email)

Myriam Maginelle Ormendaal 33 016-22 65 29 myriam_maginelle@hotmail.com of bij

Maria Maginelle Nijvelsebaan 80 016-47 18 54 maria.maginelle@gmail.com of bij

Jan Moeyersons Stationsstraat 20 016-47 12 52 wiesgoossens@yahoo.co.uk of bij

Gard Vermeulen Dam 2· 016-47 70 62 gard@telenet.be

 

Week 2015-35 - Diner WOS