woensdag 26 maart 2014

Gebed van de week: Geen verdienste

Groot is de verleiding

mezelf te roemen

om mijn inzet en mijn tijd

voor mensen her en der,

voor God en voor zijn Kerk.

Paulus brengt mij weer tot rede,

zet de voetjes op de grond.

Niet uit eigen beweging

maar omdat God mij roept,

kan ik niet anders

dan wat mij wordt toevertrouwd

nederig en dienstbaar

‘te doen’.

In woord en teken

de Meester achterna,

wetend dat Hij altijd voor mij uitgaat.

Als een Licht,

als een wegwijzer,

als obstakel

of als redder onderweg.

Altijd is Hij daar.

In de stilte van gebed,

in de drukte van het werk,

in de zorgen van de mensen,

in een glimlach uit het hart.

Dat alles is geschenk,

onverdiend ontvangen

vriendschap en vreugde

die mij voedt en sterkt.

Angel van Gods Woord

om nooit te rusten

in de vrede dat het ‘af’ is.

Uit het boek Onderweg van Wies Merckx