woensdag 19 februari 2014

Lichtmis 2014

Op zondag 2 februari 2014 hield KVLV-Korbeek-Dijle haar jaarlijkse lichtmisviering waarin de opdracht van Jezus in de tempel wordt herdacht, een boodschap van liefde en hartelijkheid, een licht voor deze wereld. Bij de zegening van de kaarsen baden wij allen samen:

God, Gij zijt de bron en het begin van alle licht.

Als Gij spreekt dan wijkt het duister, dan wordt het leven helder.

Wij vragen U: zegen deze kaarsen en verhoor het gebed van deze parochiegemeenschap.

Mogen deze kaarsen licht en warmte brengen in de gezinnen die ze branden.

Mogen ze ons er aan herinneren bij de dagen van vreugde en verdriet, dat U het bent die voor ons zorgt en ons brengt naar de plaats waar licht en vreugde blijven tot in eeuwigheid.

Week 2014-08 - Lichtmis 2014 (1)Week 2014-08 - Lichtmis 2014 (2)Week 2014-08 - Lichtmis 2014 (3)