woensdag 11 december 2013

Gebed van de week – Genade

Maria,

zonder aarzelen heb jij

‘Ja’ gezegd aan Gods plan.

Net zoals wij

wist ook jij niet

wat de toekomst brengen zou.

Maar samen met Abba,

jouw en onze Vader

durfde jij het aan.

Spreek voor ons ten beste, Maria,

dat ook wij

mogen herkennen

wat ons echt te doen staat.

En dat wij

onvoorwaardelijk

‘Ja’ durven zeggen.

Vertrouwen en gaan

wat er ook gebeuren mag…

Uit het boek Onderweg van Wies Merckx