donderdag 5 juni 2008

Weerspreuk: Sint-Barnabas

11 juni: Als het regent met Barnabas,
Zwemt de oogst in een waterplas.

Er is voldoende bekend om te weten dat hij in het vroegste christendom een belangrijke rol speelde, maar niet voldoende om die rol geheel te kennen. Hij was een uit Cyprus afkomstige jood die zich in Jeruzalem bij Christus aansloot, tot de 72 discipelen hoorde – een kring rond de twaalf apostelen – en bijna de opengevallen plaats van Judas Iskariot had ingenomen. Dat gebeurde niet, het werd Matthias. Maar wel introduceerde hij de bekeerling en voormalige christenvervolger Paulus bij de apostelen. Paulus en hij konden goed met elkaar overweg, hielden beiden van avontuur en ondernamen lange gezamenlijke bekeringsreizen. Het liefste schijnt Barnabas in Antiochië gewerkt te hebben, destijds een der grote havensteden van het Romeinse Rijk. Maar hij trok met Paulus ook naar andere steden en streken rond de Middellandse Zee. Wederom met Paulus nam hij deel aan het zogeheten apostelconcilie in Jeruzalem, waar zij met succes verdedigden dat heidenen evengoed christen konden worden als joden – besnijden was dus niet vereist.
Hetzij omdat hij ouder was dan Paulus of omdat er wrijvingen ontstonden, vergezelden zij elkaar niet langer. Barnabas keerde naar Antiochië terug en ondernam nog maar één korte reis naar zijn geboorte-eiland Cyprus. Daar zou hij rond het jaar 63 zijn gestenigd en bevindt zich zijn graf.
(Uit Alle Heiligen van Wim Zaal)
C.L.