zondag 25 mei 2008

Johan Leys

Ik wou weten of ik Johan Leys, geboren te Linden in 1943, opgegroeid in Blanden, getrouwd met de Korbeekse Maria Vanderwegen (°1946) en sedert vele jaren wonend op de Veeweide in Korbeek-Dijle, kon inpassen in één van de drie stambomen die ik maakte over “Het Midden-Brabantse Geslacht Laes/Leys”: één “met Veltemse Wortels”, één “met Rotselaarse Wortels” en één “met Wezemaalse Wortels”. Hierbij een foto van Johan en Maria op hun achterkoer.Door bijkomend speurwerk heb ik de Wezemaalse stamboom als een belangrijke tak op de Rotselaarse stamboom kunnen enten. Ik houd dus maar twee stamvaders meer over: een Veltemse en een Rotselaarse. Beiden moeten zij geboren zijn in het begin van de jaren 1600.
Oorspronkelijk waren het allemaal Leys’en. In ons Brabants dialect noemden zij zichzelf waarschijnlijk “Laas”, met als gevolg dat zij dikwijls als “Laes” geregistreerd werden bij een verhuis naar een andere gemeente of als er een nieuwe pastoor in de parochie kwam. Zo zijn sommige takken definitief Laes geworden.

Het Leys-verhaal van Johan begint in Rotselaar.
In de eerste helft van de jaren 1600 leefden daar Petrus Leys en Elisabeth Bols. Zij waren getrouwd in Rotselaar in 1632 en kregen drie kinderen. De jongste was Joannes (°Rotselaar 1641). Kort na zijn geboorte moet moeder Elisabeth overleden zijn, want Petrus hertrouwde te Rotselaar in 1644 met Anna Brugmans, met wie hij nog drie kinderen kreeg.

Zoon Joannes Leys (°Rotselaar 1641) uit Petrus’ eerste huwelijk trouwde een eerste maal te Rotselaar in 1665 met Maria De Wals en hij kreeg met haar een zoon, Henricus, in 1666. Waarschijnlijk is Maria De Wals enige tijd later overleden en is dezelfde Joannes Leys hertrouwd met Adriana Boogaerts (°Wezemaal 1640). Zij vestigden zich in Wezemaal en kregen er begin 1674 een tweeling, Adrianus en Joannes.

Het tweede deel van de tweeling, Joannes Leys (°Wezemaal 1674), trouwde een eerste maal met Anna Gijbels en kreeg met haar te Wezemaal in 1712 een dochter, Elisabeth. Waarschijnlijk is Anna Gijbels kort nadien overleden. Joannes hertrouwde met de Wezemaalse Anna Moons (°Wezemaal 1685). Zij kregen zeven kinderen te Wezemaal tussen 1714 en 1730. De oudste was een zoon, Judocus (°Wezemaal 1714). In zijn doopakte was Judocus een “Laeys”. Bij zijn huwelijk te Holsbeek in 1737 een “Laes”. En bij zijn overlijden te Holsbeek in 1779 een “Leys”.

Judocus Leys (°Wezemaal 1714/Holsbeek 1779) trouwde te Holsbeek in 1737 met Catharina Vanderheyden (+Holsbeek 1785). Zij kregen vijf kinderen, tussen 1737 en 1750. Drie overleden op jonge leeftijd. Een zoon en een dochter bleven over.

Zoon Christiaan Leys (°Holsbeek 1740) trouwde te Leuven-St.Michiel in 1768 met Elisabeth Luyts (°Leuven-St.Michiel 1741). Zij vestigden zich als landbouwers in Leuven. In de registers van Leuven is Christiaan meestal als een Laes vermeld.
Bij mijn vergeefse zoektocht naar plaats en datum van overlijden van Christiaan Leys vond ik het overlijden op 12.9.1816 in het militair hospitaal van Leuven van ene Christiaan Leis, grenadier in het 2de Infanterieregiment Nassau in dienst van de Koning der Nederlanden, 22 jaar oud, en geboren te Slangenroth in Nederland.
Christiaan Leys en Elisabeth Luyts kregen te Leuven zeven kinderen tussen 1769 en 1782. Hun zoon Guilielmus (°1777), de vijfde in de rij, werd brouwer in de Pereboomstraat nr.9 te Leuven. In hun latere leven moeten Christiaan en Elisabeth naar Linden zijn verhuisd.

Hun zoon Michaël Leys (°Leuven-St.Michiel 1774/ +Linden 1831), de vierde in de rij, trouwde te Linden in 1814 met de eveneens te Leuven geboren Anna Maria Coosemans (°Leuven-St.Michiel 1783/ +Linden 1859). Michaël en Anna, reeds verblijvend in Linden bij hun huwelijk, bleven als landbouwers in Linden wonen. Zij kregen er drie kinderen tussen 1815 en 1826. De oudste was Franciscus.

Franciscus Leys (°Linden 1815/ +Linden 1884) trouwde te Linden in 1847 met Anna Catharina Geeraerts (°Linden 1825/ +Linden 1890). Franciscus was metser en landbouwer en woonde met zijn gezin op het Plein nr.51 in Linden. Franciscus en Anna Catharina kregen er zeven kinderen tussen 1847 en 1867. De vijfde was Petrus Gerardus.

Zoon Petrus Gerardus Leys (°Linden 1860/ + na 1910) trouwde te Linden in 1883 met Angelina Werner (°Linden 1862/ + na 1910). Zoals zijn vader was Petrus Gerardus metser. Petrus Gerardus en Angelina kregen in Linden zes kinderen tussen 1884 en 1899. Twee overleden er als baby of peuter.

Zoon Louis Leys (°Linden 1896/ +Linden 1967), de vierde in de rij, trouwde met Marie-Louise Verbraeken (°Waanrode 1896/ +Linden 1971). Marie-Louise was een dochter van maalder Edouard Verbraeken (°Langdorp 1870) en van Elisabeth Lemmens (°O.L.Vr.Tielt 1874) die trouwden in Meensel-Kiezegem in 1896. Elisabeth ging dan even bevallen in Waanrode. Dan trokken zij naar Aarschot. Van 1904 tot 1906 woonden zij in Kessel-Lo. Daarna opnieuw in Aarschot. Van een rondtrekkende familie gesproken!
Louis en Marie-Louise hadden twee zonen en één dochter.

De oudste zoon, Jozef Leys (°Kessel-Lo 1917/ +Blanden 1993) trouwde te Kessel-Lo in 1939 met Marie-Jeanne De Beckker (°Tienen 1920/ +Leuven 1984). Marie-Jeanne was een dochter van Victor De Beckker (°Boutersem 1890) en Alphonsine Verbeemen (°Tienen 1888). Zij trouwden te Tienen in 1913.
Jozef Leys en Marie-Jeanne De Beckker hebben drie zonen en één dochter. Zij woonden in de Jan Davidtsstraat in Linden tot september 1946. Johan, hun tweede kind, werd er geboren in 1943. In september 1946 verhuisden zij naar de Millestraat in Blanden. Daar is zoon Johan Leys opgegroeid vooraleer hij trouwde met Maria Vanderwegen en een nestje bouwde in Korbeek-Dijle.

Johan, mijn moeder was een Laes die afstamde van de Veltemse stamvader, zoals de meeste Laes’en in Bertem en omstreken. Ik kan dus geen verwantschap aantonen tussen jou en mij. Enkele Laes’en die ook van jouw Rotselaarse stamvader voortkomen zijn: Christine Laes op de Oude Baan in Bertem, kapster Saskia Laes op de Tervuursesteenweg in Bertem en de afstammelingen van Broeëke in Leefdaal en Sint-Joris-Weert: Angèle en Judith Laes uit de Broekstraat in Leefdaal, Walter(+) en Roland Laes uit Leefdaal – Roland is gemeentewerkman van Bertem – en beenhouwer René Laes (+ zoon Yves en kleinzoon Tom) uit de Beekstraat in Sint-Joris-Weert.
Johan, dat je met je vrouw Maria en met je kinderen en kleinkinderen, in de kennis van je voorvaderen, nog lang gelukkig mag zijn.

Cyriel Letellier