woensdag 27 februari 2008

KVLV gewestEen Kruispunt: Kruisoplegging 2008

Onder dit thema was er op zondag 10 februari 2008 in Korbeek-Dijle de kruisoplegging van de toekomstige vormelingen.
Alle twaalf waren zij, één voor één, heel actief bij de woorddienst.
------------------------------------------
Hier foto Kruisoplegging 2008 001 en 003
------------------------------------------
Bij de kruisoplegging lazen:
Een ouder:
Een kruis is voor ons het geloof, het teken van Jezus die voor ons gestorven en verrezen is.
Wij zijn heel fier dat we dit teken kunnen dragen om aan anderen te tonen wat Hij voor ons gedaan heeft.
We willen met dit kruisje ons geloof uitdragen naar de anderen rondom ons.

De catechiste:
Een kruispunt in je leven stelt je voor de keuze of je de weg die God voor jou gekozen heeft, ook echt wil gaan.
Hij laat jou die niet alleen gaan. Hij steunt jou in je keuze, helpt je als het moeilijk wordt en draagt je als het echt niet meer gaat.
Het evangelie is zijn woord voor ons om af en toe bij te tanken en onze weg met Hem tot het einde te kunnen gaan.

De priester:
Dit kruisje is een teken dat jij de uitdaging aangaat om met Jezus de weg te gaan. Je breekt uit jezelf en geeft jezelf de kans om het leven in zijn voetspoor te volgen.
Je neemt de mooie en de moeilijke momenten erbij en merkt dat dit kruisje de sleutel is tot een intens menselijk geluk.

C.L.

woensdag 20 februari 2008

Weerspreuken

22 februari:


Sint-Pieter helder en klaar,
Is een goed iemenjaar (=bijenjaar).


24 februari:


Sint-Mathijs breekt het ijs.


25 februari:


Regen in Sint-Walburgisnacht
Heeft steeds de kelder vol gebracht.

Maria Lichtmis

Op zondag 3 februari 2008 was er in Korbeek-Dijle de jaarlijkse eucharistieviering verzorgd door KVLV ter gelegenheid van O.L.Vr.Lichtmis. ONTMOETING was het thema.
Als openingsgebed baden wij samen: God, vandaag herdenken wij hoe uw Zoon naar de tempel werd gebracht. Laat ons, in het spoor van Jozef en Maria, dankbaar zijn om elk nieuw leven.
Leer ons elkaar te beminnen met de warmte van ons hart. Dan wordt ons huis een echte thuis. Dat vragen wij U door Christus Jezus onze Heer.


Bij de offerande bad de priester:
God van liefde en God van licht, uw liefde groeit in de harten van de mensen door de warmte die anderen uitstralen.
Uw kracht is als zout in onze voeding, uw genegenheid als een lichtflits in onze ogen en uw tederheid als de schaduw van een weldoende omarming.
Jezus gaf ons brood vol van uw levensenergie.
Hij gaf ons de wijn van verbondenheid met U.
Schenk ons uw aanwezigheid vandaag en alle dagen, dan kunnen wij in onze omgang met anderen als uw Licht voor de wereld zijn vanuit de kracht en in de Geest van Jezus uw Zoon.KVLV-bestuursleden zorgden voor: welkom en inleiding, vergevingsmoment, eerste lezing, voorbeden, de begeleidende tekst bij het Onze Vader "Zeven maal licht en zeven maal vuur", het aansteken van de kaarsjes, de inleiding tot de kaarswijding en een bezinning op het einde. Proficiat, KVLV, een heel mooie mis!

C.L.