woensdag 5 december 2007

Chiro Kadee Viert Feest Van Christus-Koning

Op zondag 25 november 2007 was de Chiro van Korbeek-Dijle vroeg uit de veren voor de woord- en communiedienst waarmee zij hun feest van Christus-Koning begonnen.
Na een woordje van de voorgangster lazen tien kinderen en een leidster de schuldbelijdenis.


Dan bad de voorgangster:
Je moet zoeken, elkaar beter leren kennen, iemand aanvaarden zoals hij is, met zijn fouten, maar vooral met zijn talenten, geven en nemen, oplossingen zoeken en spanningen doorbreken. Het ideaal kan niet in één keer worden bereikt: aan een goede ploeg, een goede sfeer moet je voortdurend werken.
Goede Vader, omdat wij dromen van zo’n ideaal, over mensen die elkaar op deze manier aanvaarden en waarderen, zijn wij hier bijeengekomen. Wij willen immers ons leven, onze Chiro, alle gemeenschappen waarin wij leven spiegelen aan het voorbeeld van Christus-Koning.


Drie chirojongeren lazen de voorbeden.


En na de communie spraken zes jongeren hun engagementswoord uit als leiding.
Met dank aan de Chiro en aan Maria, die het bijzonder goed doet als voorgangster.
C.L.