vrijdag 11 mei 2007

Vormsel 2007 - Met Olie Gevormd Tot Volwassenen In Geloof

Op 22 april 2007 was het Vormsel in Korbeek-Dijle. Dries, Els, Julie, Karen, Nicolas en Sven werden de handen opgelegd en gezalfd door vormheer Jos Geyskens.

Bij de handoplegging bad de vormheer:
Almachtige God, Vader van onze Heer Jezus Christus,
Door de doop met het water en de Heilige Geest
Hebt Gij deze jongens en meisjes tot nieuw leven
Gewekt en bevrijd uit de macht van het kwaad.
Zend over hen uw Heilige Geest, de trouwe Helper.
Geef hun de geest van wijsheid en inzicht,
De geest van raad en sterkte,
De geest van vroomheid en liefde.
Vervul hen met eerbied voor U.
Door Christus onze Heer.