woensdag 10 januari 2007

Kerstavond met de kinderen

Tijdens de kerstavondviering in de kerk van Korbeek-Dijle waren de kinderen erg actief. En de Sint-Stevensgilde bracht enkele mooie liederen uit het repertoire van haar kerstconcert. De kinderen voerden vier toneeltjes op en brachten de offergaven aan.


Dan bad de priester:
Heer Jezus, aanvaard op deze kerstavond de gaven van deze kinderen van goede wil. Zij willen hun vriendschap delen met hen die het minder goed hebben. Zij willen het venster van hun hart openzetten en zeggen: “Kom, ook voor jou heb ik een plaatsje.” Zegen deze parochiegemeenschap en begeleid hen. Neem hen bij de hand op weg naar een vredevol 2007.

Na de communie toonden de kinderen met bouwstenen wat God van ons verlangt, o.a. eerlijkheid, bij de voorbede:
Heer Jezus, in U werd geen leugen gevonden.
Sterk de moed in elke mens en de kracht van elk volk
Om de rijkdom en de kansen eerlijk te verdelen
En zo verder te bouwen aan een rechtvaardige wereld.


Als slot baden alle aanwezigen samen:
Goede Vader, uit de warme hemel zijt Gij vandaag bij ons gekomen als een kind in een koude en kale stal.
Zo hebt Gij ons getoond hoe zeer Gij U met arme mensen één voelt.
Help ons om zelf dicht bij verkleumde mensen te gaan staan,
om samen aan een nieuwe wereld te bouwen waar iedereen thuis komt in een warm en vredevol leven.
Wees onze sterkte, met Jezus Uw Zoon en in Uw Geest.

C.L.