woensdag 18 maart 2020

Bekendmaking door de aangestelde verantwoordelijke van de parochie van het resultaat van de oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van de kerkraad

Overeenkomstig artikel 7 § 1 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële

organisatie en werking van de erkende erediensten, werd aan alle belangstellenden

meegedeeld

-dat er drie vacatures zijn binnen de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Pieter te Bertem (gemeente Bertem).

Kandidaturen dienden schriftelijk ingediend te zijn vóór 01/02/20.

De hierna volgende personen - alfabetisch gerangschikt - hebben zich tijdig kandidaat gesteld:

1. Hendrik Fierens, A.E. Verbiststraat 7, 3060 Bertem

2. Raf Van der Donkt, Corbielaan 29, 3060 Bertem

3. André Vanderveken, Egenhovenstraat 24/0113, 3060 Bertem.

-dat er drie vacatures zijn binnen de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Bartholomeus

te Korbeek-Dijle (gemeente Bertem).

Kandidaturen dienden schriftelijk ingediend te zijn vóór 01/02/20.

De hierna volgende personen - alfabetisch gerangschikt - hebben zich tijdig kandidaat gesteld:

1. Marc Frederickx, Veeweide 17, 3060 Korbeek-Dijle

2. Cyriel Letellier, Nijvelsebaan 207, 3060 Korbeek-Dijle

3. Etienne Van Wambeke, Kleine Hollestraat 11, 3060 Korbeek-Dijle.

-dat er drie vacatures zijn binnen de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Lambertus

te Leefdaal (gemeente Bertem).

Kandidaturen dienden schriftelijk ingediend te zijn vóór 01/02/20

De hierna volgende personen - alfabetisch gerangschikt - hebben zich tijdig kandidaat gesteld:

1. Lieve Ronsmans, Neerijse steenweg 14, 3061 Leefdaal

2. Henri Simonart, Slagberg 3, 3061 Leefdaal

3. Guido Veeckmans, L. Van Buekenhoudtstraat 22, 3061 Leefdaal.

Overeenkomstig artikel 7 § 3 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële

organisatie en werking van de erkende erediensten, kan binnen de vijftien dagen na de dag

van deze bekendmaking tegen de kandidaten bezwaar ingediend worden bij de door de bisschop aangestelde verantwoordelijke van de genoemde parochies, deken Patrick Maervoet, Jules Vandenbemptlaan 2, 3001 Heverlee. En dit voor 1/04/2020.

Opgemaakt op 29/02/2020. te Bertem.

Deken Patrick Maervoet,

door de bisschop aangestelde verantwoordelijke van de parochies Sint-Pieter Bertem te Bertem,

Sint-Lambertus, Leefdaal, Bertem

en Sint-Bartholomeus, Korbeek-Dijle, Bertem.