woensdag 8 januari 2020

Gelezen in TERTIO van 18 december 2019: Het christendom als minderheidsbeweging

Uit een interview van Frederique Vanneuville met Stefan Paas, hoogleraar missiologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de Theologische Universiteit Kampen.

Stefan Paas aan het woord:

“De machteloze minderheidsbeweging die het christendom bij zijn ontstaan was, werd door een speling van de geschiedenis in de 4de eeuw de heersende doctrine die de theologie van de macht leverde. Daardoor gebeurden veel goede dingen: er kwamen ziekenhuizen, scholen en universiteiten. Toch is de vraag: willen we daarnaar terug? Of willen we dat er iets nieuws komt? Ikzelf ben geneigd tot dat laatste. We moeten loskomen van het restauratiedenken. Het experiment van een christelijke cultuur hebben we al gehad. Het christendom komt beter tot zijn recht als minderheidsbeweging en tegenstem van de macht dan als vertegenwoordiger van de macht. Als missioloog denk ik dat voor het christendom in het Westen dit de belangrijkste zoektocht is: hoe ontkomen aan zowel nostalgiedenken als aan een vaag soort relativisme of moedeloosheid dat het allemaal zal verdwijnen? Ik geloof dat er een vitale christelijke presentie zal zijn en blijven en dat onze westerse samenleving die op een bepaalde manier ook nodig zal hebben, als bron van vitaliteit. Vandaag evolueren we naar samenlevingen die zo pluralistisch zijn dat bijna elke stroming een minderheid is en dat geen enkele cultuur, overtuiging of levensbeschouwing de dominante is, ook niet de christelijke. Op zich is dat niet verkeerd. Wellicht zit daar de ruimte voor christelijk getuigenis in de toekomst.”