woensdag 25 september 2019

In de naam van de Vader, met Luc Van Looy: Een globale pastorale aanpak

Paulus is bekommerd om het rijk van God, een rijk waar iedereen in liefde samen woont. Daartoe is iedere christen en iedere gemeenschap geroepen, om instrument te zijn van God voor de bevrijding en de ontwikkeling van de mensen.

De realiteit van de parochie is in een voortdurende ontwikkeling. We zijn weggegroeid van de tijd dat verschillende vieringen plaatsvonden in elke kerk op zondag. Vaticanum II benadrukt dat het volk van God de basis is van de Kerk. Bij planning van de pastorale activiteiten ligt de klemtoon op het volk. Deze visie vraagt van iedereen een mentale aanpassing. Een nieuw paradigma dient uitgewerkt te worden. Leven met verandering betekent niet alleen uitzien naar iets nieuws, het is eerst en vooral loslaten, uit zichzelf treden en de aandacht richten op de ander. Dat maakt al deel uit van het dagdagelijks leven van gehuwden, ze moeten attent zijn voor hun partner en zichzelf vaak wegcijferen.

De apostolische exhortatie Evangelii gaudium noemt het ‘afstappen van het comfortabele principe van ‘we hebben het altijd zo gedaan’ (Evangelii gaudium, nr.33). Het betekent: veranderen om te integreren en samen te bouwen aan iets nieuws. Concreet zal een kerngroep het groeiproces goed moeten leiden en opvolgen. In de nieuwe parochie is de zoektocht naar dynamische plekken de eerste bekommernis, plekken waar groeikracht aanwezig is, waar mensen graag samenkomen om het geloof te beleven op verschillende wijze. Op die plekken is eucharistie op zondag ‘de volwaardige bron en de kern van de evangelisatie. Van daaruit vertrekt de verkondiging en de diaconie, daar wordt de gelovige gemeenschap gevormd en vandaar wordt ze uitgestuurd’ (Een nieuw kerkverstaan, p.10).

Dit zal niet altijd en overal vanzelfsprekend zijn, toch is het, vanuit ons geloof en onze vertrouwdheid met de wijze waarop Christus zijn zending invulde, de kern van ons Kerk-zijn.

Uit het boek: In de naam van de Vader, 365 fragmenten uit homilieën en toespraken van MGR. LUC VAN LOOY (uitgegeven door Halewijn in 2018)

woensdag 18 september 2019

OKRA Korbeek-Dijle fietst naar Scherpenheuvel


Naar jaarlijkse traditie reden de OKRA-fietsers van Korbeek-Dijle op bedevaart
naar Scherpenheuvel. Dit jaar op donderdag 5 september. Ze waren met veertien en vier supporters.


In de naam van de Vader, met Luc Van Looy: Onze houding tot materiële goederen

Jezus maakt duidelijk dat we zullen beoordeeld worden naar de mate waarin we op de hoogte zijn van zijn wil. ‘Wie veel gekregen heeft, zal veel gevraagd worden’, klinkt het. Zijn parabel van de waakzame dienaar en de onvoorzichtige die een dubbel leven leidt, maakt dit duidelijk. De boodschap luidt dat we de verantwoordelijkheid die we krijgen gewetensvol dienen te behartigen.

Wat betekent dan ‘vertrouwen op God’? We bidden in het Onzevader dat ‘Hij ons voldoende brood zou geven om te leven, zodat zijn rijk kan komen’. Is het dan God die ons brood moet geven? Het is een verwijzing naar wat de natuur ons geeft, een gebed ook om zon en regen opdat de aarde vruchtbaar moge worden. Tegelijk stelt Jezus ons gerust door de vergelijking met de vogels en de bloemen die zo mooi zijn, terwijl wij voor God veel belangrijker zijn. Zou dit een spoor zijn: ons bewust worden dat wij belangrijk zijn voor God? Jezus maakt ons telkens weer duidelijk dat God de eerste was die ons liefhad. ‘Hij heeft ons uitgekozen, niet wij hem.’ Bij hem ligt onze schat, vandaar dat Hij ons uitnodigt ook ons hart op hem te richten. Vertrouwen op God wil zeggen de juiste orde van onze bekommernissen bepalen. Eerst komt God, dan de zwakke of arme medemens, pas dan volgen wij. Wees niet bang, zegt Hij, als je die orde respecteert, zal je klaar zijn wanneer de Messias wederkomt.

Wanneer Petrus de vraag stelt of dit geldt voor iedere mens of alleen maar voor mensen die dicht bij Christus staan, is het antwoord: wie er zo maar op los leeft zal zijn loon niet ontvangen.

Uit het boek: In de naam van de Vader, 365 fragmenten uit homilieën en toespraken van MGR. LUC VAN LOOY (uitgegeven door Halewijn in 2018)

woensdag 11 september 2019

In de naam van de Vader, met Luc Van Looy: Christus, het hart van ons leven

Het is de taak van een christen om in te stemmen met het plan van God. Dat betekent de ‘totale Christus’ brengen en vooral zijn plan om voor ons te sterven. Wat doen we in de eucharistie? We herbeleven – heel concreet – dat Jezus gestorven is voor ons, dat Hij zijn lichaam breekt en zijn bloed vergiet voor ons.

Eigenaardig daarbij is dat juist dit offer voor ons vreugde brengt. En toch begrijpen we het. Want: wanneer verlossing gebeurt, vieren we feest. De exhortatie De vreugde van het evangelie is een belangrijke boodschap die we krijgen van paus Franciscus. De opdracht van christenen is immers vreugde brengen, gelukkige mensen zijn. Na afloop van een viering moet het aan ons te zien zijn dat wij een belangrijke ontmoeting meegemaakt hebben. Die vreugde geven we door. Gelovig zijn betekent namelijk niet enkel naar de mis gaan. Van de eucharistie gaat een dynamiek uit. Dienstbaarheid, vooral voor de mensen die in nood zijn, moet het gevolg zijn van ons bidden als gemeenschap rond het altaar. Christus ging rond om juist die mensen op te zoeken. Hij hield halt bij de sukkelaars en vaak eindigde zijn tussenkomst met: ‘uw geloof heeft u gered’ of ‘ga heen en zondig niet meer’. En de mensen die genezen waren jubelden van geluk.

Uit het boek: In de naam van de Vader, 365 fragmenten uit homilieën en toespraken van MGR. LUC VAN LOOY (uitgegeven door Halewijn in 2018)

Korbeek Kermis 2019: Zegen ontvangen, zegen geven

Dit was het motto van de openluchtmis met Korbeekkermis op 25 augustus 2019. Als openingsgebed baden wij samen:

Goede Vader,
Blijf ons de weg tonen om naar mekaar toe te groeien.
Wees voor ons steeds de gids die ons samenhoudt.
Laat ons steeds delen in uw vreugde en eeuwige liefde,
zodat we mekaar trouw blijven
en voor mekaar steun en zegen zijn.
Dat vragen wij U door Christus onze Heer.

De voorgangers waren de oud-chiroproosten Free Verpoest en Daniel Taillieu. Het koor de Sint-Stevensgilde zette zijn beste beentje voor en enkele chiroleden deden hun kampdansje. De omhaling ten voordele van het missiewerk van Free Verpoest bracht 188,18 € op, waarvoor hartelijk dank!

Na de mis waren er nog veel activiteiten: een springkasteel, snuisterijen van KVLV, spelletjes van OKRA en Landelijke Gilde, fietszoektocht en barbecue van de Oud-leiding en optreden van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia.

Hierbij enkele sfeerbeelden.Diner WOS 2019

. Middagmaal WOS KORBEEK-DIJLE

t.v.v. Oud-Chiroproosten, Zusters van Huldenberg,

Congodorpen & Valeer Neckebrouck

zondag 29 september 2019

De WOS speelt met open kaart …

Inkomsten

WOS diner 2018 6655 €
Wafelenbak 2019 3545 €
Bertem Project subsidies 750 €

Uitgaven

Lopende projecten elk 1300 € 9100 €
Project bananen Kipusha 750 €
Project Vluchtelingen Oeganda 750 €
Verzekering, bank, kopies … 250 €

Wie hebben we het afgelopen jaar gesteund?

Pater Camiel Swertvagher,
vroeger Chiroproost in Korbeek-Dijle
Nairobi, Kenia
Verantwoordelijk voor permanente vorming
van medewerkers van Don Bosco
in Afrika en Madagascar.

Zusters Annonciaden,
vroeger onderwijzeressen in Korbeek-Dijle
en oprichtsters van de meisjeschiro
Yocotán, Guatemala
Parochiepastoraal
en algemene dorpsontwikkeling

Pater Free Verpoest
vroeger Chiroproost in Korbeek-Dijle
Kipusha, Katanga, D. R. Congo
Parochiepastoraal
en algemene dorpsontwikkeling.

E.H. Valeer Neckebrouck
priester en dorpsgenoot,
beheerder van ‘Pro minoribus meis’
Opvang en onderhoud van
vijftig AIDS-weeskinderen

Pater Dik Zwarthoed
vroeger Chiroproost in Korbeek-Dijle
Maison  des  Jeunes   Ruashi  Lubumbashi, DR Congo
Opvang van straatjongeren, catechese en
parochiepastoraal

Kim Leemput,
oud-dorpsgenote en -Chiroleidster in Korbeek-Dijle,
medewerkster bij Congodorpen, D.R. Congo:
Duurzame landbouw voor voedsel en inkomen en
mutualiteiten voor betaalbare gezondheidszorg

Pater Daniël Taillieu
vroeger Chiroproost in Korbeek-Dijle
Steun en begeleiding van
marginale meisjes, Kinshasa, D.R. Congo

Vluchtelingen
uit Zuid-Soedan in Oeganda
sportmateriaal voor de vakscholen van Don Bosco in
Palambek, Oeganda

Bestel uw diner graag vóór maandag 23 september

Bij Myriam Maginelle Ormendaal 33 016-22 65 29 myriam_maginelle@hotmail.com of bij

Maria Maginelle Nijvelsebaan 80 016-47 18 54 frans.van.neck@telenet.be of bij

Jan Moeyersons Stationsstraat 20 016-47 12 52 wiesgoossens@yahoo.co.uk of bij

Gard Vermeulen Dam 2 016-47 70 62 gard@telenet.be

U kan dit jaar ook met bankkaart betalen

Kan je niet deelnemen en de andere vrienden ontmoeten? Je kan toch steunen door een overschrijving:

Rekening BE65 7343 4604 6596 van Werkgroep OntwikkelingsSamenwerking te 3060 Korbeek-Dijle.

Wil je daarvoor een bewijs voor belastingvermindering?

Stort dan (minstens 40 €) op rekening BE84 4358 0341 0159 - BIC: KREDBEBB

van VIA Don Bosco, Leopold II-Laan 195, 1080 Brussel

met de vermelding: “Project C B584 Projecten WOS Korbeek-Dijle. Met fiscaal attest.”

Wij kijken uit naar je komst. Bedankt en smakelijk eten.

VOLWASSENEN KINDEREN

APERITIEF

- Porto

- WOS- cocktail

- Fruitsap

ENTRÉE

- Slaatje van gekookte eendenborst met granaatappel

- Tomatensoep met balletjes

HOOFDSCHOTEL

- Steak provençal

- Steak sla

- Zalmfilet Provençal

- Zalmfilet sla

- Zalmfilet met garnaalsaus

- Kipfricassee

- Vegetarisch: witloof, geitenkaas, walnoot en appel

- Rijst

- Friet

NAGERECHT

- IJstaart met fruit

- Crême brulée

- Taart

- Kinderijsje

AANTAL

…..

…..

…..

…..

…..

…..…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

(€)

3,50

3,50

2,50

8,00

5,00

15,00

14,00

16,00

15,00

17,00

13,00

14,00

In prijs

inbegrepen

6,00

6,00

3,00

3,00

TOTAAL

..........

..........

..........

........

…....

..........

..........

..........

..........

......…

..……

……..

……..

..........

……..

……..

……..

……..

AANTAL

…..

…..

…..

…..

…..

…..…..

…..

…..

…..

…..

……

…..

…..

…..

…..

…..

…..

(€)

2,50

4,00

2,50

7,50

7,00

8,00

7,50

8,50

6,50

7,00

In prijs

inbegrepen

6,00

6,00

3,00

3,00

TOTAAL

..........

..........

..........

........

….....

..........

..........

..........

..........

......…

..……

……..

……..

..........

……..

……..

……..

……..

TOTAAL:

woensdag 4 september 2019

BLOEMENCANVAS

    

 

 

      Beste KVLV-leden,

                                                                                        

 

Op donderdag 3 oktober 2019 zijn jullie om 19.30u welkom in de

Parochiale gebouwen van Korbeek-Dijle voor onze creales

BLOEMENCANVAS

 

De werkwijze is heel eenvoudig. Je verft een canvasdoek wit of donkergrijs en kleeft er met speciale lijm bloemblaadjes op. Deze blaadjes knip je uit restjes behangpapier of uit ander papier met motief.

Je kan vóór 23 september een pakket(13 euro)met de meeste benodigdheden bestellen bij Inge, met vermelding witte of donkergrijze achtergrond (016/202017 of ingeletellier@hotmail.com)of je zorgt zelf voor het materiaal. De betaling gebeurt de les zelf.

Wat zit er in het pakket ?    - canvasdoek 50 cm op 50 cm

                                        - witte of grijze acrylverf en verfborstel

                                        - lijm creapatch of decopatch en lijmborstel

                                        - kartonnen blaadjesvormen

Restjes behangpapier, een schaar, potlood of balpen en 2 dekseltjes of schaaltjes (voor verf en lijm) brengt iedereen zelf mee !

Je hebt een 6-tal verschillende papiermotieven nodig, een strook van 10 cm per soort is zeker genoeg. De les zelf zullen er ook nog enkele stukken behangpapier beschikbaar zijn.

Je kan tijdens deze leuke creales op één avond jouw eigen unieke bloemencanvas maken ! Wij kijken er alvast naar uit !

 

              Veel creatieve groetjes van het Korbeekse KVLV bestuursteam

In de naam van de Vader, met Luc Van Looy: Een vriendelijke Kerk

Een vriendelijke Kerk, een warme Kerk, is een plek waar iedereen thuis mag komen. Meer nog: wij zijn ervan overtuigd dat ieder mens het recht heeft Christus te ontmoeten, te erkennen en te aanvaarden. De open deur is het teken dat wij naar de ‘periferie’ wensen te gaan en dat mensen uit de periferie welkom zijn.

Wie zijn die mensen? Migranten, armen, mensen die werkloos zijn, jongeren die geen job vinden of dolen, diegenen (gelovigen, gedoopten) die geruisloos van de Kerk weggegleden zijn… Ook al heeft de samenleving het vaak moeilijk met bepaalde categorieën van mensen, als christenen zijn wij broeders en zusters van elke mens. Ook daarover zegt paus Franciscus iets opmerkelijks: ‘Iedereen kan op de een of andere manier een bijdrage leveren aan het kerkelijke leven, iedereen kan deel uitmaken van de gemeenschap, zelfs de toegang tot de sacramenten zou niet om een of andere reden afgesloten mogen zijn. Dit geldt vooral voor het sacrament dat zelf de ‘deur’ is: het doopsel. De eucharistie, ook al betekent ze de volheid van het sacramentele leven, is geen prijs voor de volmaakten, maar een deugddoende remedie en voedsel voor de zwakken. De Kerk is geen douane, ze is het vaderhuis waar plaats is voor ieder mens die het moeilijk heeft’ (Evangelii gaudium, nr.47). Dit alles zal maar mogelijk zijn als wij naar de mensen kijken met de ogen van God.

Uit het boek: In de naam van de Vader, 365 fragmenten uit homilieën en toespraken van MGR. LUC VAN LOOY (uitgegeven door Halewijn in 2018)