woensdag 17 april 2019

In de naam van de Vader, met Luc Van Looy: Dienstbaar en beschikbaar

Het dienstbaar-in-de-gemeenschap-staan tekent diegene die tot diaken en priester geroepen is. Trouwens, de priesters zijn zelf eerst diaken gewijd. Binnen het priesterschap van alle gelovigen – die allen door hun doopsel geroepen zijn om ‘heilig en vlekkeloos voor God te staan als een offergave’ – staat de priester ten dienste van de verkondigingsopdracht van de gelovigen, ten dienste van de diaconale opdracht van de gelovigen, ten dienste van de gelovigen die als gemeenschap het offer opdragen van Christus’ lichaam en bloed. De ambtsdrager-priester is zo de garant dat zijn gemeenschap haar taak vervult. Hij zorgt ervoor dat zijn gemeenschap verkondigt, viert en dienst bewijst aan de medemens, in het bijzonder aan kleinen, zieken, aan mensen die geen erkenning krijgen in de samenleving. Ontwapenend in de wereld staan, niet op zijn strepen staan, beschikbaar en bereikbaar. Dat is wat van elke christen verwacht wordt, naar het voorbeeld van Jezus zelf. Samen zijn we dus verantwoordelijk, zijn we Kerk, om Christus en zijn evangelie handen en voeten te geven.

Goede vrienden gelovigen, bid voor de Kerk, bid voor uw priesters, bid veel voor uw priesters en diakens, dat ze vol stromen van de Geest van God, dat ze inspireren en ori├źnteren op onze weg naar Christus, naar de waarheid, naar het leven in zijn Koninkrijk. Moedig hen aan, bevestig en bemoedig hen, vergeef hen waar nodig, zoals wij aan iedereen vergeven, zeventig maal zeven maal. Indien we merken dat ze blind zijn voor bepaalde situaties, open hun ogen zoals ook wij verwachten dat men onze ogen opent. Doe hen opstaan indien je merkt dat ze ontmoedigd zijn, zoals ook wij verwachten dat iemand ons opricht uit onze verslagenheid.

Uit het boek: In de naam van de Vader, 365 fragmenten uit homilie├źn en toespraken van MGR. LUC VAN LOOY (uitgegeven door Halewijn in 2018)