woensdag 6 februari 2019

Gelezen in TERTIO van 23 januari 2019

1 . Donderdag 17 januari: Al 82 dagen wordt in de Bethelkerk in het Nederlandse Den Haag een non-stopkerkdienst gehouden. Sinds 26 oktober hebben al ruim 700 voorgangers van alle christelijke gezindten elkaar afgelost om de gebedsdienst dag en nacht te laten doorlopen. Daarmee willen ze voorkomen dat het Armeense gezin Amratyan met kinderen van 15, 19 en 21 jaar het land wordt uitgezet. De Nederlandse wet verbiedt de overheid een kerk binnen te komen als daar een dienst aan de gang is. Ook voor de komende tijd hebben zich al veel vrijwillige voorgangers gemeld. Met de dienst willen de initiatiefnemers het gesprek met de politiek op gang brengen en houden.

2 . Op vrijdag 18 januari wijdde kardinaal Louis Raphael Sako onder grote belangstelling in de Sint-Jozefskathedraal in Bagdad twee nieuwe bisschoppen. Dominicaan Michael Najeeb Moussa wordt de nieuwe Chaldeeuwse aartsbisschop van Mossoul, Robert Jarjis hulpbisschop van Bagdad. De dubbele bisschopswijding bevestigt volgens Sako de dynamiek en vitaliteit van de christelijke gemeenschap in Irak. “Het is een teken van hoop voor Irak”, vindt de kardinaal.

3 . Filipijns bisschop Pablo Virgilio “Ambo” David (Kalookan) kant zich in scherpe bewoordingen tegen het voornemen voor een nieuwe wet in zijn land die de leeftijdsgrens voor criminelen verlaagt tot 9 jaar. Volgens David worden met de wet vooral de armsten getroffen. Hij liet zich al meermaals kritisch uit over het beleid van de regering-Duterte, zelfs en vooral nadat de president opriep kritische bisschoppen te vermoorden. (Geert De Cubber)

4 . Even tijd maken

Uit een artikel van Christophe Brabant, leraar in het Gentse Sint-Barbaracollege

Tegenwoordig staat het cool onder jongeren om heel wat “vrienden” te hebben op Facebook. Sommigen zijn “bevriend” met honderden anderen. De vraag is: kan je wel met zoveel mensen “bevriend” zijn? Leidt het gebruik van het woord “vriend” in die context niet tot een devaluatie? Waar ligt de grens, wanneer kan je iemand een vriend noemen? In een van zijn gedichten probeert Toon Hermans een antwoord te formuleren:

“Je hebt iemand nodig

stil en oprecht

die als het erop aan komt

voor je bidt of voor je vecht

pas als je iemand hebt

die met je lacht en met je grient

dan pas kun je zeggen:

‘k heb een vriend”

Blijkbaar is er aan vriendschap iets paradoxaals. Enerzijds in een vriend iemand die je heel nabij is, zich voor jou inzet, aan jouw kant staat. Anderzijds is het ook iemand die afstand kan nemen, je kan relativeren, met humor op je eigenaardigheden kan wijzen.