woensdag 9 januari 2019

Wijsheid en geloof van Godfried Danneels: Een aanbiddelijk mens

De maand januari heeft een heel eigen karakter, zeker in de kerk: het is de maand van de ‘verschijningen’ van de Heer. De maand van de Epifanie. Christus toont zich aan alle mensen als een ‘aanbiddelijk mens’ en een ‘menselijke God’. Kunnen we naar hem opkijken, om meer in hem te geloven en hem meer lief te hebben? Christus toont zich in alle mensen. Het staat zo mooi in die prachtige antifoon van het Magnificat uit de vespers van Driekoningen. ‘Drie wonderen verlenen luister aan de heilige dag die wij vieren: heden leidde een ster de Wijzen naar de kribbe; heden werd water in wijn veranderd op een bruiloftsfeest; heden wilde Christus door Joannes in de Jordaan gedoopt worden om ons te redden. Alleluja.’ Jezus heeft zich aan alle volkeren getoond in de persoon van de wijzen uit het Oosten. Hij is niet voor één enkel volk gekomen, zelfs niet voor ons westerlingen alleen: hij is gekomen voor alle mensen. Daarom is het feest van Driekoningen eigenlijk de echte missiezondag. Acht dagen later vieren we Jezus’ doopsel in de Jordaan. De Vader zegt tegen heel Israël wie hij is: zijn eigen Zoon. Hij voegt eraan toe: ‘Luister naar hem.’ De laatste openbaring is die aan de eerste leerlingen op de bruiloft van Kana. Daar toont Jezus wie hij is en ‘zijn leerlingen geloofden in hem.’ Dit evangelie gaat ook over ons: wij zijn die eerste leerlingen. Geloven ook wij in hem?

Uit het boek: Een jaar met kardinaal Godfried Danneels (uitgegeven in 2009)