woensdag 26 december 2018

Wijsheid en geloof van Godfried Danneels: Steeds dichterbij

Het is de liefde die God heeft aangezet om deemoedig te worden, om de nabijheid van de mens van zo dichtbij op te zoeken. Sinds God God is – dat is sinds altijd – streeft hij ernaar om zo dichtbij te komen: eerst door zijn schepping, want het scheppingsverhaal doet ons God ontcijferen in al zijn densiteit: ‘Ze zullen mij in mijn schepping zoeken. Ik blijf er, niet alleen naast hen, maar in hen, want het levenssap waardoor zij leven, dat komt van mij.’ Maar God was niet tevreden met communicatie zonder woorden. Hij ging over tot verbale communicatie, hij sprak de mensen aan. Dat deed hij in de bijbel, in zijn woord, en dat maakt hem nog kwetsbaarder, want hij is voortaan blootgesteld aan vragen en dialoog. Tenslotte zal Gods liefde voor de mensen hem ertoe brengen nog dichterbij te komen: hij komt zelf als Mens tussen de mensen. Die nabijheid van de liefde is zo groot dat zij de nabijheid wordt van een menselijk avontuur, van de geschiedenis, van lijden zelfs en dood.

Uit het boek: Een jaar met kardinaal Godfried Danneels (uitgegeven in 2009)