woensdag 21 november 2018

Wijsheid en geloof van Godfried Danneels: De conflicten gaan ons te boven

Als we naar onszelf en om ons heen kijken, kunnen we niet anders dan vaststellen dat er overal conflicten zijn. Buiten de verzoening die ons door God wordt geschonken, zijn we totaal onverzoende wezens. Binnen in ons huisvesten we conflicten met onszelf, met God en met onze medemensen. Die conflicten hebben hun weerslag op alle niveaus van de samenleving. De wereld gaat gebukt onder sociale, politieke, ideologische en etnische conflicten. De mens zonder God (die van God niet wil weten) is onverzoenlijk. Door de oerbreuk met God is alles wat bestemd was om totaal harmonieus te zijn, totaal conflictueus geworden. De conflicten gaan ons te boven en verpletteren ons. Wij snakken ernaar ze te beheersen. Een koninklijke aspiratie. Maar de mens is van zijn troon gevallen van waarop hij over de schepping heerste. Voortaan voelt hij zich niet in staat het koningschap waartoe hij geroepen was, uit te oefenen. Het koningschap dat Christus is komen herstellen, is een koningschap bij volmacht. Het vindt zijn oorsprong in God. Er zit dus iets goddelijks in ons verlangen om als verzoende wezens door het leven te gaan. Het zou een vergissing zijn te geloven dat het allemaal uit onszelf kan komen. God brengt ons zijn koningschap binnen handbereik en laat ons erin delen.

Uit het boek: Een jaar met kardinaal Godfried Danneels (uitgegeven in 2009)