woensdag 31 oktober 2018

Wijsheid en geloof van Godfried Danneels: De heilige sluimert in je hart

Durf naar je binnenkant te kijken. Want in elk van jullie leeft, als een graankorrel gevallen in de goede grond van je hart, een heilige. Al wie gedoopt is en gelooft, draagt de kiem van een heilige in zich. Je zult misschien zeggen: ‘Ik ben niet heilig, je kent me niet, ik ben een arme zondaar.’ En toch: ‘Al was je kwaad rood als scharlaken, ik, zegt de Heer, maak het wit als sneeuw’ (Js 1,18). De heilige sluimert in je hart. Laat het me bewijzen. Telkens als iemand tot je spreekt, over een arm hart, een zacht, mild en barmhartig hart, dan zeg je diep in jezelf: ‘Ach, was ik maar zo! Ik zou graag zo’n barmhartig hart hebben!’ Dat is de heilige die in je spreekt. Je beste ik dat van God komt. Laat deze heilige voluit in je spreken en laat hem zeggen: ‘God, ik ben arm en zwak, maar kijk me aan, kijk naar mijn binnenkant en red mij!’

Uit het boek: Een jaar met kardinaal Godfried Danneels (uitgegeven in 2009)