zondag 7 oktober 2018

Gelezen in TERTIO van 19 september 2018

1 . In het boek Onder rectoren. Achter de schermen van onze universiteiten van Remi Amkreutz toont Rik Torfs zich bezorgd om de K van de KU Leuven. Door het nutsdenken verliezen de universiteiten volgens hem hun unieke karakter. Leuven is in zijn ogen geen katholieke universiteit meer. “Denk je dat er binnen de inrichtende overheid ooit is gediscussieerd over de traditie, het erfgoed of de toekomst daarvan? Er worden alleen uiteenzettingen over geld en activiteiten gegeven. Een uitwisseling over fundamentele idee├źn? Never”, verzucht de kerkjurist.

2 . Op 14 september maakten de Algerijnse bisschoppen bekend dat de zaligverklaring van 19 martelaars van de moslimterreur in hun land in de jaren 1994-1996 plaatsvindt op zaterdag 8 december, feest van de onbevlekte ontvangenis, in het Mariabedevaartsoord van Oran. Het gaat onder anderen om Pierre Claverie, de bisschop van Oran, die omkwam bij een bomaanslag na een gedachtenisviering voor de zeven vermoorde trappisten van Tibhirine die eveneens zalig worden verklaard. Ook de Antwerpse witte pater Charles Deckers en drie confraters die samen in Tizi Ouzou werden vermoord, behoren tot de nieuwe zaligen.

3 . “Je kan niet in God geloven en deel uitmaken van de maffia”, zei paus Franciscus op 15 september bij zijn bezoek aan de Siciliaanse hoofdstad Palermo. “Leven betekent liefde, niet haat en wraak.” De reis stond in het teken van de 25ste verjaardag van de moord op de anti-maffiapriester Pino Puglisi. Die werd in 1993 in Palermo om het leven gebracht, nadat hij zijn leven gewijd had aan het losweken van jongeren uit de handen van de georganiseerde misdaad. In 2013 werd hij zalig verklaard. (Emmanuel Van Lierde)