woensdag 18 juli 2018

Wijsheid en geloof van Godfried Danneels: Geen geestelijke privétuin

Sacramenten en gebed zijn onvervangbaar. Ze zijn het hartstuk, de stootkracht, de diepste doelmatigheid van het christendom. Als je gebed en sacramenten laat wegvallen, laat je Christus’ kracht niet toe in jezelf en breng je christendom terug tot een ideologie of een filosofie. Het gevaar bestaat dat christenen zich in een geestelijke privétuin van gebed terugtrekken, zonder zichtbaar engagement in het concrete leven. Dat kan niet. Als je écht bidt, word je als met een boemerang teruggeworpen op je omgeving, je medemensen, de maatschappij waarin je leeft. Het christendom heeft twee temperamenten: het temperament van de strijdvaardigheid en de actie, en het temperament van bezinning en contemplatie. Elk met zijn eigen karikaturen en bekoringen. In een echt christelijk leven zijn beide met elkaar vervlochten. Laat het evangelie zuiver en klaar op je afkomen, zonder al te veel interpretaties. Zo kan het effect in je hebben. Maak het vijf minuten stil en laat de tekst in je doordringen, tot helderheid komen, zoals je vijf minuten in de zon zou gaan zitten. Dan zul je merken hoezeer het je leven kan veranderen.

Uit het boek: Een jaar met kardinaal Godfried Danneels (uitgegeven in 2009)