woensdag 18 juli 2018

Gelezen in TERTIO van 20 juni 2018

1 . Quote:

“Als we onze deuren sluiten, sluiten we eveneens onze geesten en laten we mensen aan de grens achter in onmenselijke omstandigheden”, vindt Bob Vitillo.

De Amerikaan Robert Joseph Vitillo (1946) is sinds 2016 de secretaris-generaal van de International Catholic Migration Commission. Daarnaast is hij kerkelijk adjunct bij het Bureau International Catholique de l’Enfance. (Geert De Cubber)

2 . Paus op bezoek bij de Wereldraad van Kerken

Op 21.6.2018 brengt paus Franciscus een blitzbezoek aan de Wereldraad van Kerken (WCC). Nadat hij door de Zwitserse president ontvangen wordt op de luchthaven van Genève gaat het naar het Oecumenisch Centrum van de WCC, waar de paus tijdens een gebedsdienst de homilie verzorgt. Na de lunch staat een oecumenische ontmoeting met de WCC op het programma. De dag eindigt met een eucharistieviering, waarna Franciscus door de Zwitserse bisschoppen en pauselijke vertegenwoordigers in Zwitserland uitgeleide wordt gedaan. Na zijn voorgangers Paulus VI in 1969 en Joannes Paulus in 1984 is Franciscus de derde paus die de WCC bezoekt. Hij doet dat naar aanleiding van de 70ste verjaardag van dat orgaan. De ontmoeting is aangekondigd als een “oecumenische pelgrimage”. Sinds 1965 onderhoudt het Vaticaan nauwe banden met de WCC. Naast oecumenische thema’s gaat veel aandacht naar de rol die christenen kunnen spelen als vredestichters. Dat laatste gaat zowel de paus als de secretaris-generaal van de WCC, Olav Fykse Tveit, zeer ter harte. (Geert De Cubber)