woensdag 18 juli 2018

Gelezen in TERTIO van 20 juni 2018

1 . Quote:

“Als we onze deuren sluiten, sluiten we eveneens onze geesten en laten we mensen aan de grens achter in onmenselijke omstandigheden”, vindt Bob Vitillo.

De Amerikaan Robert Joseph Vitillo (1946) is sinds 2016 de secretaris-generaal van de International Catholic Migration Commission. Daarnaast is hij kerkelijk adjunct bij het Bureau International Catholique de l’Enfance. (Geert De Cubber)

2 . Paus op bezoek bij de Wereldraad van Kerken

Op 21.6.2018 brengt paus Franciscus een blitzbezoek aan de Wereldraad van Kerken (WCC). Nadat hij door de Zwitserse president ontvangen wordt op de luchthaven van Genève gaat het naar het Oecumenisch Centrum van de WCC, waar de paus tijdens een gebedsdienst de homilie verzorgt. Na de lunch staat een oecumenische ontmoeting met de WCC op het programma. De dag eindigt met een eucharistieviering, waarna Franciscus door de Zwitserse bisschoppen en pauselijke vertegenwoordigers in Zwitserland uitgeleide wordt gedaan. Na zijn voorgangers Paulus VI in 1969 en Joannes Paulus in 1984 is Franciscus de derde paus die de WCC bezoekt. Hij doet dat naar aanleiding van de 70ste verjaardag van dat orgaan. De ontmoeting is aangekondigd als een “oecumenische pelgrimage”. Sinds 1965 onderhoudt het Vaticaan nauwe banden met de WCC. Naast oecumenische thema’s gaat veel aandacht naar de rol die christenen kunnen spelen als vredestichters. Dat laatste gaat zowel de paus als de secretaris-generaal van de WCC, Olav Fykse Tveit, zeer ter harte. (Geert De Cubber)

Wijsheid en geloof van Godfried Danneels: Geen geestelijke privétuin

Sacramenten en gebed zijn onvervangbaar. Ze zijn het hartstuk, de stootkracht, de diepste doelmatigheid van het christendom. Als je gebed en sacramenten laat wegvallen, laat je Christus’ kracht niet toe in jezelf en breng je christendom terug tot een ideologie of een filosofie. Het gevaar bestaat dat christenen zich in een geestelijke privétuin van gebed terugtrekken, zonder zichtbaar engagement in het concrete leven. Dat kan niet. Als je écht bidt, word je als met een boemerang teruggeworpen op je omgeving, je medemensen, de maatschappij waarin je leeft. Het christendom heeft twee temperamenten: het temperament van de strijdvaardigheid en de actie, en het temperament van bezinning en contemplatie. Elk met zijn eigen karikaturen en bekoringen. In een echt christelijk leven zijn beide met elkaar vervlochten. Laat het evangelie zuiver en klaar op je afkomen, zonder al te veel interpretaties. Zo kan het effect in je hebben. Maak het vijf minuten stil en laat de tekst in je doordringen, tot helderheid komen, zoals je vijf minuten in de zon zou gaan zitten. Dan zul je merken hoezeer het je leven kan veranderen.

Uit het boek: Een jaar met kardinaal Godfried Danneels (uitgegeven in 2009)

Het kruim van de boerenstand in Korbeek-Dijle in de 19de eeuw–deel 7

2 . Het oud Korbeeks boerengeslacht Mommaerts (vervolg)

De Mommaerts’en in de politiek

Zoals we reeds schreven was Franciscus Ludovicus Mommaerts (1768-1844) schepen van 1830 tot 1836 onder burgemeester Carolus De Coster. Hij was lid van het Bureel van Weldadigheid van 1819 tot aan zijn dood in 1844.

Bij de verkiezingen van 1839 wordt zijn zoon Joannes Franciscus (Jan Cisses) (1808-1885) tot gemeenteraadslid verkozen. Hij blijft het tot 1860. Op 2.12.1846 wordt hij ook lid van het Bureel van Weldadigheid. Na de verkiezingen van 10.10.1857 wordt Jan Cisses schepen, naast Jef Coeckelberghs, onder burgemeester Remi Prosper Honnorez.

Vanaf begin 1860 blijft Jan Cisses afwezig op de gemeenteraad. Wegens ziekte? Hij overlijdt nochtans pas in 1885.

Na de verkiezingen van 1860 komt zijn broer Philippus (Fluppes) (1804-1869) in zijn plaats als raadslid en schepen en ook als lid van het Bureel van Weldadigheid.

Na de verkiezingen van 1869 komt Joannes Franciscus Mommaerts (Soeë va Fluppes) (1839-1910) als schepen in de plaats van zijn vader die overlijdt op 19.10.1869. Hij neemt ook diens plaats in in het Bureel van Weldadigheid.

Na de verkiezingen van 1872, toen Joseph Honnorez burgemeester werd, bleef Soeë va Fluppes schepen.

Na de verkiezingen van 1881 degradeerde Soeë va Fluppes tot gewoon gemeenteraadslid.

Na het ontslag van burgemeester Joseph Honnorez eind 1883 wordt Soeë va Fluppes opnieuw schepen vanaf 24.2.1884. Vanaf 31.8.1884 treedt hij op als burgemeester en op 22.12.1884 wordt hij benoemd tot burgemeester. Hij overlijdt op 15.3.1910, na ruim 25 jaar burgemeesterschap.

De boer op het Hof van Coeckelberghs in het begin van de jaren 1900, Jozef Mommaerts (Jef va Jan Cisses) (1850-1931) had een neus voor zaken doen in de landbouwwereld. Op 28.11.1905 geeft de gemeenteraad een gunstig gevolg aan zijn vraag voor “het oprichten van eenen graanvuurmolen met moteur van 15 paardenkracht gestookt bij middel van petrololie”, in een gebouw palende aan zijn huis, om het graan van de inwoners te malen.

Na de verkiezingen van 20.10.1907 doet Jozef Mommaerts (Jef va Jan Cisses) daarenboven zijn intrede in de gemeenteraad en hij wordt meteen verkozen tot schepen.

Op 15.3.1910 overlijdt burgemeester Joannes Franciscus Mommaerts (Soeë va Fluppes). Schepen Engelbert De Greef (den Ingel) treedt dan op als dienstdoende burgemeester en vanaf 12.5.1910 als officieel benoemde. Schepen Jozef Mommaerts wordt aangeduid om de functies van ambtenaar van de burgerlijke stand te vervullen. Hij doet dit van april 1910 tot eind 1919. Hij was ook lid van het Bureel van Weldadigheid.

Na het overlijden van burgemeester Engelbert De Greef wordt Jozef Mommaerts burgemeester benoemd op 15.11.1919 en hij blijft het tot 19.7.1921. Daarna wordt hij gewoon gemeenteraadslid en op 25.10.1925 opnieuw schepen, wat hij blijft tot aan zijn dood op 12.6.1931.

Zijn zoon Louis Mommaerts (1892-1977) wordt gemeenteraadslid van 23.2.1936 tot eind 1938. En daarmee stopten de politieke activiteiten van de Mommaerts’en.

Louis Mommaerts (de Pachter va Coeckelberghs) was ook de laatste landbouwer van het geslacht Mommaerts in Korbeek-Dijle.