woensdag 30 mei 2018

Wijsheid en geloof van Godfried Danneels: Een God met reliëf

De Geest schenkt ons een nieuwe blik op God, met meer diepte. Het geloof in de éne God – de trots en het voorrecht van Israël onder alle volken – groeit uit tot het geloof in een drie-ene God. God de Vader, Zoon en Geest. Dit is de volle waarheid over God die niemand kende. De Geest komt het ons zeggen. Wij christenen zijn er na twintig eeuwen nog niet helemaal mee vertrouwd. We bidden vaak tot God, alsof we nog in het eerste verbond leefden. Of we bidden tot Jezus. Zelden tot de heilige Geest. Bijna nooit bidden we tot de Drie-eenheid. Voor ons heeft God nog altijd zo weinig reliëf: hij blijft vlak en meteen missen we de diepe rijkdom van wat Jezus ons over God kwam zeggen. Ook al is God één en onverdeeld, hij is geen plat vlak waar we tegen aankijken. Waar geen verscheidenheid is, kan geen liefde heersen, want liefde is meerpoligheid, een ‘face à face’. Ook in onze godsbenadering hoort dynamiek te zitten: we gaan met de heilige Geest door de Zoon naar de Vader.

Uit het boek: Een jaar met kardinaal Godfried Danneels (uitgegeven in 2009)