woensdag 2 mei 2018

Wijsheid en geloof van Godfried Danneels: Laat je dragen

Goed vergeven vraagt veel liefde. ‘God alleen kan zonden vergeven.’ Hij alleen weet hoe hij ons weer kan oprichten. We kunnen alleen maar de vergeving die we van hem hebben ontvangen doorgeven. Voor vergeving zijn er net als voor een pianostuk twee handen nodig: een hand van God en een hand van de mens. De ene speelt de melodie, de andere de begeleiding. De melodie is het belangrijkst. De mens moet, net als een vogel bij het vliegen, zijn vleugels uitslaan en zich laten dragen. We moeten ons laten dragen en laten meeslepen door zijn liefde. Zoals iemand geen vader kan zijn zonder zijn eigen vader te aanvaarden, zo kunnen we ook niemand vergeven als we niet aanvaarden zelf vergeving te hebben gekregen. Gods barmhartigheid klopt op de deur van ons hart. Ze klopt hard, maar dwingt niemand.

Uit het boek: Een jaar met kardinaal Godfried Danneels (uitgegeven in 2009)